Bra initiativ för att öka tillsynen av skolan

Regeringen inrättar ny myndighet för skolinspektion. Lärarnas Riksförbund anser att det är viktigt med nationella inspektioner för att få mer likvärdiga betyg i landet.

Uppdaterad

Regeringen inrättar ny myndighet för skolinspektion. Lärarnas Riksförbund anser att det är viktigt med nationella inspektioner för att få mer likvärdiga betyg i landet.

– Vi välkomnar regeringens besked att inrätta en ny Nationell skolinspektion. Lärarnas Riksförbund har länge påpekat att vi bland annat behöver tydligare betygskriterier och en bättre skolinspektion, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Regeringen upger att den bakomliggande orsaken till att satsa på skolinspektioner är att många skolor sätter "glädjebetyg" i dag och det finns dålig överensstämmelse mellan de nationella proven och betygsnivåerna. Regeringen säger sig också vilja skilja på ansvaret för inspektion och för utförande och därför menar man att Skolverket inte ska behålla ansvaret för inspektionerna.

- Det är viktigt att de nya nationella inspektionerna verkligen arbetar för att stärka kvaliteten i skolan och inte ägnar sig åt att detaljstyra verksamheten i skolan.

- Det är bra om en nationella inspektion kan stärka och förbättra betygen, som på sina håll blivit orättvisande, säger Metta Fjelkner.

- Vi har fått tydliga signaler om att det finns skolor som sätter "glädjebetyg", främst hos friskolor med obehöriga som undervisar. Därför är det bra att regeringen nu tydligt säger att det kan bli hårda sanktioner gentemot såväl kommuner som vanliga skolor och friskolor som inte svarar upp mot kraven, säger Metta Fjelkner.

De av regeringen i dag beslutade kommittédirektiven syftar till att den Nationella Skolinspektionen ska inrättas 2008.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55