Oacceptabel inställning till behöriga lärare

Det finns alltför många obehöriga och outbildade i den svenska skolan. I SVT:s nyhetsprogram berättades på torsdagskvällen om att två obehöriga som vikarierat som lärarepå Segeltorpsskolan i Huddinge kommun inte får fortsätta höst eftersom skolan anställer nya behöriga lärare. – En lärare är den som har en utbildning för de ämne och skolform som man ska undervisa i. Obehöriga ska enbart vara vikarier. Ett av skolans problem är att alltför många skolledare och huvudmän bortsett från detta, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

I nyhetsinslaget framgick att de obehöriga vikarierna är populära bland både elever och föräldrar. Trots detta får de inte fortsätta jobba på skolan, eftersom de inte är utbildade eller behöriga. Nyheten gick i ABC och även i torsdagskvällens Rapportsändning.

Lärarnas Riksförbund beklagar att man i nyhetsinslaget blandar samman olika saker. En fråga om relationen mellan lärare och elev blir till en fråga om kompetens. Men popularitet och kompetens har inte alltid en överenstämmelse. Det kan ha det, men behöver inte ha det.

– Elever har rätt till duktiga, utbildade och behöriga lärare. Det är givetvis angeläget eleverna får lärare som de känner och trivs med, men viktigast är att eleverna får de kunskaper de har rätt till. Det är därför de går i skolan, säger Metta Fjelkner.

– Jag finner det är anmärkningsvärt att Segeltorpsskolans tf rektor, Leif Rönnberg, utrycker sig som om han är ”tvungen” att ha behöriga lärare, och i praktiken skyller på skollagen i stället för att stå upp för att det ska vara utbildade och behöriga lärare i skolan, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55