Många hoppar av lärarutbildningarna

- Det är bekymmersamt att så många hoppar av lärarutbildningarna. Vi måste få de bästa att söka till utbildningen - och fullfölja den för att sedan också arbeta som lärare, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i en kommentar till en ny undersökning från Högskoleverket som visar att en fjärdedel av studenterna lämnar lärarutbildningarna utan att ta ut en examen.

Uppdaterad

- Det som oroar mig är att många av dem som hoppar av kanske hade varit mycket lämpliga som lärare, säger Metta Fjelkner.

En fjärdedel av studenterna lämnar lärarutbildningen utan att ta ut en examen. De flesta går vidare till andra studier, andra får anställning som lärare. Det visar en ny undersökning från Högskoleverket.

- Högskoleverkets undersökning reser en rad frågor. Varför slutar de som hoppar av? Tycker de att jobbet är för tufft och inte vad de hoppats på? Eller handlar det om för låga löner och för tuff arbetssituation?

Andelen avhoppare är ungefär lika stor som på ingenjörsutbildningarna.

- Det vore bra om vi också kunde få en jämförelse mellan orsakerna till avhoppen på ingenjörsutbildningarna och på lärarutbildningarna, säger Metta Fjelkner.

Ungefär 20 procent av de avhoppade studenterna arbetar inom skolan. De flesta har en relativt kort tid på lärarutbildningen bakom sig - många har inte läst mer än två terminer.

Högskoleverket undersökning visar inte om studenterna varit registrerade på "hela" programmet eller det "korta" programmet på 3 terminer, där man redan ska ha läst ämnena.

- Ändå är detta givetvis ett jätteproblem! Dessutom blir det märkligt att en fjärdedel av lärarstudenterna hoppar av när samtidigt många av dem tydligen ändå vill arbeta i skolan. Jag vill istället se fler utbildade, behöriga, och engagerade lärare i skolan, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55