Regeringen borde satsa på fler speciallärare

Regeringen beslutade på torsdagen att ge nio lärosäten examensrätt för den nya speciallärarutbildningen. - Vi beklagar att regeringen valt att behålla specialpedagogexamen. Det behövs istället fler speciallärare med fler inriktningar, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

- Vi välkomnar naturligtvis den nya speciallärarutbildningen eftersom skolorna är i skriande behov av speciallärare. Däremot ställer vi oss frågande till hur regeringen hanterat ärendet och om man tillräckligt tagit till sig av remissinstansernas synpunkter, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

I det korta pressmeddelande som sändes ut igår låter det som om utformningen av speciallärarexamen är beslutad sedan länge, detta trots att remissvar på förslaget skulle vara inskickade så sent som den 25 maj i år. Det framgår inte av pressmeddelandet hur remissynpunkterna hanterats och det presenteras inte heller någon färdig examensordning.

Lärarnas Riksförbund ställde bland annat följande krav på den nya utbildningen i vårt remissyttrande:

Att speciallärarutbildningen ska utgöra en påbyggnadsutbildning för den som redan har en lärarexamen och endast ge behörighet i de skolformer man är utbildad för.

Att det utöver inriktning mot läs, skriv och matematikinlärning ska finnas specialiseringar mot engelska, verksamhet i sär- och specialskolan samt mot fysiska och neuropsykiatriska funktionshinder.

Att den nuvarande specialpedagogexamen skall avskaffas.

- Det är svårt att uttala sig om utformningen när vi inte vet hur regeringen tagit till sig av våra synpunkter på förslaget, säger Metta Fjelkner.

- Det som framgår är att man valt att behålla specialpedagogexamen, något som vi vände oss emot i vårt remissyttrande. Vi anser absolut att det behövs speciallärare med fler inriktningar en de som var föreslagna, detta eftersom det råder brist på utbildade speciallärare i alla skolformer och i många ämnen, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55