Högt betyg för särskilda lärarutbildningen - men arbetsgivaren måste ta större ansvar

Högskoleverkets utvärdering av det andra delprojektet av den särskilda lärarutbildningen visar att studenterna i stor utsträckning är nöjda, men man är mindre nöjda med kommunens och skolans stöd under utbildningen. - I en sådan här viktig satsning måste arbetsgivaren ta sin del av ansvaret, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

Högskoleverket presenterade på onsdagen utvärderingen av det andra delprojektet av den särskilda lärarutbildningen, allmänt kallad SÄL II. Högskoleverket konstaterar att utbildningen varit framgångsrik, både studenterna och kommunerna är i stor utsträckning nöjda.

Studenterna är dock mindre nöjda med kommunens och skolans stöd under utbildningen och mer nöjda med högskolans stöd och utbildningens utformning. Många av dem som har hoppat av utbildningen uttrycker att de inte fått tillräckligt stöd för att kunna kombinera studier och arbete.

- I en sådan här viktig satsning måste arbetsgivaren ta sin del av ansvaret, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

I projektet erbjöds obehöriga lärare maximalt ett och ett halvt års studier för att uppnå behörighet. Det projekt som nu pågår, SÄL III är enbart riktat till yrkeslärare i gymnasieskolan, något som är mycket behövligt då det är den grupp av lärare där behörigheten är som lägst. Detta framkom med tydlighet i den rapport om lärarbehörighet som presenterades av Statskontoret före midsommar.

Sista antagningsomgången för SÄL III var den här våren men inom Lärarlyftet har regeringen gjort en liknande satsning, kallad VAL - Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen. Skillnaden är att maxlängden satts till ett år vilket innebär att många av de obehöriga yrkeslärarna inte kan komma ifråga för utbildningen.

- Statskontorets undersökning visade att det för många av de obehöriga räcker med den kortare utbildningen men för att komma tillrätta med obehörigheten bland yrkeslärarna krävs en förlängning av SÄL-projektet, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55