LR Stud: "Halvera antalet orter med lärarutbildning"

Lärarutbildning ges vid för många lärosäten, det anser Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening (LR Stud) som under måndagen håller en hearing i Visby under politikerveckan i Almedalen.

- Nuvarande dimensionering av lärarutbildningen, med dryga 26 lärosäten och med ett platsantal som överskrider antalet sökande, är en starkt bidragande faktor till lärarutbildningens kvalitetsbrister, säger Daniel Hjert, ordförande i LR Stud.

- Dessa kvalitetsbrister måste motarbetas, framförallt för att de bidrar till att omöjliggöra ett likvärdigt skolväsende. En halvering av antalet lärosäten skulle möjliggöra en koncentration av resurser för ökad kvalitet, en tydligare möjlighet till styrning av utbildningen samt möjliggöra en likvärdig skola för våra elever, säger Daniel Hjert.

I hearingen deltar bland andra utbildningsutskottets ordförande Sofia Larsen (c), utskottets vice ordförande Marie Granlund (s), Lärarutbildningskonventets ordförande Caroline Liberg och Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Tid och plats: måndag den 9 juli kl.13.00-14.30 på Högskolan, sal E 30, Visby.

För kommentarer: Daniel Hjert 070-878 08 81