ÖVER 200 000 LÄRARE ÄNNU UTAN AVTAL Lärare halkar efter – löften om satsningar syns inte i lönekuvertet

I augusti ska lärarna börja förhandla nytt avtal. Det sker mot bakgrund av mer än tio års löften från arbetsgivarna om att satsa extra på lärarnas löner. Faktum är att det har blivit precis tvärtom. Lärarna har fått klart sämre löneutveckling än andra yrkesgrupper.

Uppdaterad

- Det är dags att kommunerna börjar leverera när det gäller lärares löner. Kommunerna uppvisar positiva resultat och flera andra grupper inom den kommunala sektorn har slutit avtal på höga nivåer. Lärarna kommer inte att acceptera avtal på lägre nivåer än dessa. Kommunerna har råd att betala, överskott är större än på länge, säger Eva-Lis Preisz, ordförande i Lärarförbundet.

Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets nya statistik visar att lärare ligger långt efter lönemässigt om man jämför med yrken med motsvarande utbildningslängd.

- En gymnasielärare med upp till 5,5 års högskoleutbildning hamnar sist i relation till jämförbara grupper under hela sitt yrkesliv. Nästa lika illa är det för andra lärargrupper. Ska vi locka de bästa att bli lärare, måste studenterna veta att de får en bra lön när de kommer ut i arbetslivet. Dessutom måste det finnas möjlighet till en bra löneutveckling, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55