Socialdemokraternas förnyelsearbete för skolan bådar gott

Lärarnas Riksförbund ser mycket positivt på socialdemokraternas arbete för att genomgripande förändra partiets skolpolitik. – Det bådar mycket gott, med ett tydligt kunskapsfokus och en betoning av vikten av ordning och studiero i skolan, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

I rådslagsmaterialet, som presenterades på torsdagen, konstateras bland annat att väljarnas stöd för partiets skolpolitik minskat och att inte ens de egna väljarna stödjer partiet i dessa frågor.

Vågar tala om ordningfrågor

– Det är glädjandeatt socialdemokraterna vill lyssna till vad svenska folket säger om skolan. Både lärare och elever har rätt till ordning och reda i skolan. Det är också bra att socialdemokraterna nu är beredda att tala mer om ordningsfrågorna - givetvis på sitt eget sätt. Det har man tidigare inte riktigt klarat av, säger Metta Fjelkner.

Möjlighet för tioårig grundskola

– En annan fråga man ställer sig är om alla barn ska lära sig att läsa och skriva redan i förskolan. Ett sätt att lösa detta är att införa en tioårig grundskola, säger Metta Fjelkner.

Ökad statlig styrning av skolan

Tidigare under Almedalsveckan presenterade bland andra tidigare finansministern Pär Nuder socialdemokraternas ekonomisk rapport, "En rättvis och hållbar beskattning".

– Den rapporten öppnar för att vi ska få en ökad statlig styrning av skolan och det är något som jag välkomnar, säger Metta Fjelkner.

Bra mål

– Lärarnas Riksförbund kan annars bara hålla med om det mål som socialdemokraterna formulerat för sin nya skolpolitik och som handlar om att man vill: ”koncentrera sig på de verkliga utmaningarna för framtiden och hur skolan kan bli en spjutspets i kunskapssamhället och bidra till att bryta segregation och klassklyftor”, säger Metta Fjelkner.

I november ska socialdemokraterna förtroenderåd gå till beslut för en ny skolpolitik.För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55