Forskning och näringslivsamarbete i skolan

Uppsala kommuns allianspartier gör allvar av regeringens utlovade satsning på lektorat i gymnasieskolan. Detta är ett mycket lovvärt initiativ. – Alltför länge har svensk skola fått leva på förhoppningar och löften om satsningar på spetskunskap. Men nu visar Uppsala vägen, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

I en debattartikel på SvD Brännpunkt i dag skriver fyra allianspolitiker i Uppsala att de skapar en avancerad forskningsmiljö på gymnasienivå med hjälp av Uppsala universitet. Med hjälp av ett 30-tal nyinrättade gymnasielektorer ska varje elev erbjudas möjligheten att lära sig ett vetenskapligt hantverk.

Gymnasiet en påbyggnadsutbildning

– Det krävs mod och politisk vilja när det gäller satsningar på elever i gymnasieskolan. Alltför länge har gymnasieskolan levt i skuggan av andra skolformer och inte behandlats som den påbyggnadsutbildning den i själva verket är, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund välkomnar initiativet om lektorer och konstaterar samtidigt att man i Uppsala fortfarande använder sig av adjunktsbegreppet, vilket förbundet finner helt i sin ordning.

– Både lektorer och adjunkter är lärare som under en lång följd av år hängivet kämpat för att hålla kunskapen i högsätet. Idag finns i realiteten inte adjunktstiteln längre, och antalet adjunkter i Sverige är i fritt fall, påminner Metta Fjelkner.

Samarbete skola-arbetsliv

I dagens SvD har även Metta Fjelkner och Anders Källström, VD för Västsvenska Industri- och Handelskammaren en gemensam debattartikel för att peka på nästa viktiga fråga för gymnasiet; kontakten skola-arbetsliv.

– Det krävs ett gediget arbete och en stor satsning på gymnasieskolan för att få till stånd en gymnasieskola där 100% av eleverna klarar sig. I dag klarar sig enbart 75%.

– Med intentionerna i de två artiklarna i dagens SvD kan viktiga steg tas mot en gymnasieskola som verkligen ger alla elever en chans, säger Metta Fjelkner.

Debattartiklarna i SvD:
Forskning ska lyfta gymnasiet: http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_16252817.asp
Låt näringslivet vara med i skolarbetet: http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_16252810.asp


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55