Skolan och lärarna ligger långt före idrottsrörelsen i arbetet med HBT- frågor

Lärarnas Riksförbund medverkar i årets Pridefestival bland annat genom att delta i diskussionerna kring fördomar mot homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT) i sportvärlden. - Skolan och lärarna ligger långt före idrottsrörelsen i arbetet med HBT- frågor. Det är därför naturligt att idrottsrörelsen tar hjälp av idrottslärare i sitt arbete med att utvecklas till en folkrörelse som kan hantera HBT frågor på ett sådant sätt att alla kan känna sig välkomna och kunna utvecklas i sin idrott oavsett sexuell identitet, säger Lärarnas Riksförbunds 1:e vice ordförande Per Wadman.

Uppdaterad

I årets Stockholm Pride är temat är sport och det genomsyrar hela festivalen. Bland annat diskuteras idrottsrörelsens ansvar för att motverka HBT-fobi med bland andra Riksidrottsförbundet. Lärarnas Riksförbund organiserar majoriteten av landets idrottslärare.

– Idrottslärare har, som alla lärare, det gedigna arbetet med värdegrundsfrågor i skolan som kunskapsbas. De har också erfarenheten av leda idrottsgrupper. Många är dessutom själva aktiva som idrottsledare utanför skolan. Det vore därför utmärkt om de gavs möjligheter att ta med sig och dela med sig av sina kunskaper till andra inom idrottsrörelsen. Att organisera ett sådant arbete skulle kunna skynda på utvecklingen högst avsevärt, säger Per Wadman.

Var tar glädjeskutten vägen – eller varför tappar vissa elever intresset för ämnet Idrott och hälsa? Det frågar sig Jonas Hedlund, idrottslärare i Vällingby och ledamot i Svenska Idrottslärarföreningen, som medverkade i Stockholm Pride på invigningsdagen.

– I skolan får vi ta hand om idrottsrörelsens problem och effekter av dysfunktionella lag inom sportens värld. Som idrottslärare kan vi se att många barn slås allt för tidigt ut från idrottsföreningarnas tidiga elitsatsningar, där de snabbt lär sig vem som platsar och vem som inte gör det. Dessutom finns det fortfarande unkna värderingar som förs över till barnen och som skolan sedan måste arbeta med.

– Under flera år har jag undervisat förskole- och lågstadieelever i Idrott och hälsa. Jag har på senare tid tänkt mycket på vad det är som gör att vissa barns rörelseglädje försvinner någonstans på deras väg genom skolan. Jag tror vi måste arbeta mera med att utveckla värdgrundsfrågorna - och då behöver vi fler utbildade idrottslärare, säger Jonas Hedlund.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55