Allvarligt att färre är behöriga till gymnasieskolan

Andelen behöriga till gymnasieskolans nationella program minskar, enligt Skolverkets preliminära statistik. Främst beror det på att en större andel elever inte når målen för Godkänt i matematik. – Det är mycket allvarligt att färre elever lämnar grundskolan utan grundläggande behörighet, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

– Detta är ett bevis att skolan inte klarar sitt uppdrag. Det är inte hållbart att det Individuella programmet, där de elever som inte nått målen får gå, är det tredje största i dagens gymnasieskola. Det är viktigt att eleverna tidigt får möjlighet att tillgodogöra sig de kunskaper de har rätt till, säger Metta Fjelkner.

– De här barnen betalar det allra högsta priset för den kommunala ekonomiska krisen i skolan. Detta är de barn som började skolan efter den ekonomiska kollapsen i början av 1990-talet. Detta är barn som har de sämsta förutsättningarna hemma. Det här har Lärarnas Riksförbund varnat för under hela 90-talet och början av 2000-talet, säger Metta Fjelkner.

– Skolan måste ännu tydligare satsa på kunskapsuppdraget. Eleverna måste tidigt, redan de första åren i skolan, få lära sig skriva, läsa och räkna. Det behövs också en tydlig satsning på speciallärarutbildning och skolan behöver fler behöriga lärare med hög kvalitet. Dessutom måste lärarna få mera tid för varje elev - det betyder oerhört mycket! säger Metta Fjelkner.

Årets preliminära statistik, som Skolverket nu publicerar, visar att i år är 88,6 procent av eleverna behöriga att börja på gymnasieskolans nationella program, förra året var andelen 89,5 och året dess för innan 89,2 procent.

Det innebär att fler än var tionde av dem som gick ut årskurs 9 våren 2007 inte har godkänt betyg i svenska, engelska eller matematik - vilket krävs för att få börja på ett nationellt program. Detta är den lägsta andelen behöriga sedan det mål- och resultatrelaterade betygssystemet infördes läsåret 1997/98.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55