Utmärkt val av utredare för ny lärarutbildning

Lärarnas Riksförbund välkomnar att regeringen idag har utsett förra universitetskanslern Sigbrit Franke att utreda hur en ny lärarutbildning skall se ut. – Det är ett självklart och klokt beslut, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

– Lärarnas Riksförbund har tidigare välkomnat direktiven till en ny utredning och med Sigbrit Franke som utredare får regeringen en utredare med stor och gedigen kunskap om dels lärarutbildningarna, dels om högskolor och universitet, säger Metta Fjelkner.

– Utöver sin erfarenhet som universitetskansler har Franke med sin lärarbakgrund och som professor i pedagogik gedigen kunskap i lärarutbildningens speciella behov, understryker Metta Fjelkner.

– Det är viktigt att den som utreder lärarutbildningen har stor integritet och stort kunnande, vilket Franke visat prov på. Respekten för Franke är stor såväl inom lärarkollegier som bland studentorganisationer, säger Metta Fjelkner.

– Att Sigbrit Franke blev universitetskansler under den förra socialdemokratiska regeringen och nu blir utredare utsedd av den sittande alliansregeringen vittnar också om att hon har stort förtroende i de båda politiska blocken, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55