Våra barn blev nedskärningarnas stora förlorare

I dag publicerar Göteborgs-Posten en debattartikel av Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund. Hon skriver bland annat "Nu måste regeringen se till att de barn som inte fått behörighet får rätt att nå de nationella målen.

I artikeln "De blev nedskärningarnas stora förlorare" i G-P, skriver Metta Fjelkner bland annat:

"Alla barn har rätt att klara målen och bli godkända i kärnämnen i skolan. Så står det i skollagen. Ändå lämnar var tionde elev högstadiet utan grundläggande behörighet till gymnasiet. De har alltså inte fått godkänt i matte, svenska eller engelska.
Detta är ett bevis att skolan inte klarar sitt uppdrag. Det är inte hållbart att det Individuella programmet i gymnasiet – där de elever som inte nått målen får gå – är det tredje största i dagens gymnasieskola. Det är viktigt att eleverna tidigt får möjlighet att tillgodogöra sig de kunskaper de har rätt till."

/…/

"De här barnen betalar det allra högsta priset för den kommunala ekonomiska krisen i skolan i början av 1990-talet. Detta är barn i de årskullarna som gått hela sin skolgång i det som blev följden av kommunernas spariver. Ofta har dessa barn de sämsta förutsättningarna -hemma. Nu ser vi vad resultatet blev. Alltför många klarar inte målen. Detta har Lärarnas Riksförbund varnat för under lång tid."

Metta Fjelkner uppmanar regeringen:

"Samhället måste satsa på skolan på bred front. Det handlar om bättre arbetsmiljö, tydligt fokus på kunskapsuppdraget – och även höjda lärarlöner. Vi måste locka de bästa att vilja bli lärare.
Vi har ett gigantiskt uppdrag att reparera och mildra effekterna av ett decennium av försumligheter. Nu måste regeringen se till att de barn som inte fått behörighet får rätt att nå de nationella målen.

Länk till hela artikeln i G-P:
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=364714