Arbetsgivarna har smitit från notan

Lärarnas organisationer har inlett förhandlingarna med motparten Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, mot en bakgrund av mycket dålig löneutveckling och växande problem med arbetstiden. Som ett initiativ för att få substans i förhandlingarna har Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet i dag presenterat en skrift med titeln "Avtalen ska stödja 2010-talets skola!".

Skriften är en parafras på en skrift från Kommunförbundet, som i början av 90-talet efterlyste stora systemförändringar när det gäller lärarnas avtal. Dessa förändringar har till stor del genomförts - med ett väsentligt undantag: De vinster löne- och arbetsmässigt som lärarna utlovades har helt uteblivit. Arbetsgivarna har smitit från sin del av överenskommelserna och lärarna har fått sämre löneutveckling än andra grupper och en kraftigt försämrad arbetstidssituation.

- Vi måste ha ett arbetstidsavtal som tillämpas i praktiken och som stöder lärarnas viktiga arbete med eleverna. Lärare på högstadiet och framförallt i gymnasiet kan i många fall ha 200 elever i veckan. Lärarna måste ha tid och möjlighet att möta varje enskild elev - och de måste få förutsättningar för detta, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

- Vi har tagit stort ansvar för att utveckla skolverksamheten genom de löne- och arbetstidsavtal vi tecknat, men arbetsgivarna har smitit ifrån löftena att satsa på lärarna. Nio av de senaste elva åren har lärarna fått ett sämre utfall än andra grupper på det kommunala området. Lärarna måste nu garanteras en löneutveckling minst i nivå med vad andra grupper fått, säger Eva-Lis Preisz, ordförande i Lärarförbundet.

Skriften "Avtalen ska stödja 2010-talets skola!" kan hämtas som pdf på respektive Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets webbplatser,
www.lr.se
www.lararforbundet.se

Kommentarer:
Eva-Lis Preisz, ordförande Lärarförbundet, 070-576 72 38
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund 070-262 27 68

Upplysningar:
Zoran Alagic, presschef, Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00
Alf Lindberg, pressombudsman, Lärarförbundet, 070-316 67 14