Bra satsning på skolan - nu krävs att även kommunerna satsar

Regeringens satsning på skolan i budgeten får ett gott betyg av Lärarnas Riksförbund. - Det var ett välkommet och glatt besked. Det visar att de som har ansvar för skolan i regeringen menar allvar med vad de säger, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

Hon säger att när staten nu tagit sitt ansvar för bättre kvalitet i skolan är det dags för kommunerna att göra sitt.

- Matchas inte detta av avtal som stödjer lärarna finns en fara att det kan bli problem med satsningarna därför att många lärare kommer att fly skolan och nya lärare kommer inte att komma till, säger Metta Fjelkner.

Regeringen tillför drygt två miljarder kronor till skolan i budgeten för 2008. 900 miljoner kronor går till lågstadiet för läsa-,skriva och räknasatsningar och drygt 1 miljard går till att förlänga lärarlyftet, som syftar till att höja läraryrkets status.

Ansvarigt statsråd, Jan Björklund, säger att han bland annat vill se fler speciallärare, vilket Lärarnas Riksförbund tycker är helt rätt.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55