Vinstintressen hotar skolan

Författaren och journalisten Jan Guillou har rätt: Skolan får inte tas över av affärsdrivande cyniker. Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner glädjs åt oväntat stöd i kampen för att höja den svenska skolans kvalitet och oberoende.

Uppdaterad

– Vi välkomnar att en så tung debattör som Jan Guillou ger sig in i den viktiga skoldebatten. Han lyfter förtjänstfullt sakfrågan, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

– Det är mycket bra att Guillou så tydligt tar ställning för lärarna och för eleverna. Lärarnas Riksförbund anser att detta är en viktig diskussion som måste föras och lyftas fram, säger Metta Fjelkner.

– Vi menar att det måste bli mer ordning vad gäller vem som har ansvaret för skolan. Kan skolor läggas ut på entreprenad och skänkas bort till privata intressen utan insyn och kontroll? Kan vem som helst få driva en skola?, säger Metta Fjelkner.

Detta lyftes upp i en uppmärksammad debattartikel av Metta Fjelkner i Svenska Dagbladets Brännpunkt den 18 maj. I artikeln ”Staten abdikerar från skolan” skrev Metta Fjelkner om ansvarskrisen i skolan.

I söndagens Aftonblad skriver Guillou i en krönika betitlad ”Låt inte affärsdrivande cyniker ta över skolan” att det är gåtfullt på gränsen till obegripligt att de politiska partierna lägger sig platta inför hotet att alltfler skolor kommer att privatiseras. Han påminner om de tolv lärare från en privatskola som på Svenska Dagbladets Brännpunkt för tre veckor sedan, den 27/8, avslöjade hur vinstintressen styrde på deras skola.

– Vi är ett förbund som är positivt till friskolor som ett komplement till den kommunala skolan. Men då måste friskolorna tillföra något mer och inte bara särskiljas genom sitt vinstintresse, säger Metta Fjelkner.

– Jag menar, liksom Jan Guillou, att vinsterna i friskolor ska gå tillbaka till verksamheten – och inte delas ut till aktieägare. Skolans uppgift låter sig inte skötas som en produktionsindustri, vilken som helst, säger Metta Fjelkner.

Krönikan i Aftonbladet lyfter också den centrala frågan om skolans likvärdighet. Den svenska gemensamt skattefinansierade skolan måste ge alla elever en likvärdig skolgång av högsta möjliga kvalitet, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55