Viktigt initiativ till bred uppgörelse om gymnasieskolan

I onsdagens DN skriver socialdemokratiske förre folkhälso- och socialtjänstministern Morgan Johansson om att socialdemokraterna vill se breda uppgörelser om framtidens gymnasieskola. – Det är viktigt att regeringen och utbildningsminister Jan Björklund tar denna utsträckta hand och allvarligt prövar om det går att finna en gemensam ståndpunkt med socialdemokraterna, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Lärarnas Riksförbund välkomnar detta steg mot breda uppgörelser om skolan.

Morgan Johnsson skriver att det krävs en djupare omprövning inom partiet när det gäller gymnasiereformen från början av 90-talet. Det gäller bland annat gymnasiets så kallade individuella program där 25 procent av eleverna i dag inte klarar av att uppnå gymnasiemålen. Nu finns en möjlighet att göra upp om gymnasiestrukturen med den borgerliga regeringen.

Insiktsfull artikel

– Det är välgörande att läsa Morgan Johanssons debattartikel i DN idag. Jag hoppas verkligen att denna insiktsfulla artikel läses av många socialdemokrater och att man tar den till sig, säger Metta Fjelkner.

– De analyser Johansson gör när det gäller gymnasieskolan är riktiga och kan leda till en mycket bra diskussion. Att alla elever efter årskurs 9 inte är studiemotiverade är välkänt hos många av Lärarnas Riksförbunds medlemmar.

– Lika välkänt och viktigt är att många elever vill att gymnasiets yrkesförberedande program skall vara en nystart på väg mot ett yrke, säger Metta Fjelkner.

– Ambitionen att 50% skall ha formell högskolebehörighet vid 19 års ålder finns det anledning att ompröva, vilket Morgan Johansson mycket riktigt gjort.

Viktigt att Björklund lyssnar

– Den utsträckta hand som Johansson sträcker ut ligger väl i linje med Lärarnas Riksförbunds uppfattning i avgörande frågor. Därför är det viktigt att regeringen och utildningsminister Jan Björklund tar denna hand och allvarligt prövar om det går att finna en gemensam ståndpunkt med socialdemokraterna i den viktiga frågan om gymnasiet, säger Metta Fjelkner.

Stort ansvar

Lärarnas Riksförbund menar att socialdemokraterna och folkpartiet, liksom riksdagens övriga partier, har ett stort ansvar för att lägga fast en skolpolitik som är långsiktig och håller för majoritetsskiften i riksdagen.

– Lärarnas Riksförbund ser också mycket positivt på förslaget om en platsgaranti i vuxenutbildningen, Vi önskar både socialdemokratin och den borgerliga regeringen lycka till. Vi ser här ett viktigt steg i rätt riktning – nu är det allas ansvar att utveckla den svenska gymnasieskolan, säger Metta Fjelkner.