Problem och möjligheter i regeringens budget

– Det finns det som är bra i budgeten men det finns anledning att vara mycket kritisk på en del områden, säger Metta Fjelkner ordförande i Lärarnas Riksförbund, i en kommentar till regeringens budget som presenterades i dag.

Finansminister Andres Borg säger i riksdagsdebatten att avtalsrörelsen 2007 gett höga nivåer och tar äran åt sig för detta. Anders Borg försummar dock att nämna att en stor grupp på arbetsmarknaden, lärarna, har fått historiskt låga lönepåslag.

Sveriges lärarlöner är lägre än genomsnittet i OECD, enligt en ny rapport. Därtill arbetar svenska lärare mer än sina utländska kollegor.

Satsningar kan komma på skam

– De satsningar regeringen gör med ena handen på skolan kan komma på skam om lärarnas arbete inte uppskattas lönevägen. Det hade varit lovvärt om Anders Borg uppmärksammat detta, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund anser att regeringens Läsa-skriva-räkna-satsning är rätt och bra. De medel som tillförs måste användas till behöriga lärare i form av övertidsersättningar, således är det en fråga för parterna att hantera.

– Regeringens förslag i budgeten om att man på det individuella planet ska pröva annat arbete i kommunen är jag dock starkt kritisk mot, säger Metta Fjelkner.

Lärares arbetsmijö måste förbättras

Hon understryker att orsaken till att lärare sjukskrivs är att arbetsmiljön i skolan under de senare åren tärt hårt på lärarkåren. Från att ha varit en frisk yrkeskår är lärare idag sjukskrivna på grund av arbetsbelastningen.

– Vi har fler elever, fler grupper, mer kringarbete, fler elever med problem. Att hänvisa lärare till ett arbete i kommuner som inte stämmer med utbildningen är ett slöseri med lärarkraft och investerad studietid, säger Metta Fjelkner.

Problemen i skolan måste tas på allvar.

– Problemen i skolan måste tas på allvar. Utslitna lärare ersätts med nya som i sin tur slits ut!

– Det är uppseendeväckande att den borgerliga regeringen, som säger sig vara kollektivavtalskramare, ger sig på kollektivavtalade sjukersättningar, säger Metta Fjelkner.

– De pengar som använts till att avtala om sjukersättning är löneutrymme som våra medlemmar avstått. Staten tar nu dessa medel. De återförs inte till medlemmarna i form av lön. Vad är nästa steg? Vågar vi tro att regeringen nästa gång ger sig in i enskilda avtal, mellan exempelvis företagsledare och enskilda företag? Och sätter ett tak för hur höga nivåerna får vara...