Näringslivet kräver höjda lärarlöner

I en debattartikel i Aftonbladet kräver ett antal näringslivsföreträdare att lärares löner ska höjas. – Näringslivet har insett att vägen till bättre resultat i skolan går genom att satsa på bättre villkor för lärarna, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

- Detta glädjer oss naturligtvis! Det är tydligt att näringslivet har insett att vägen till bättre resultat i skolan också går genom att satsa på bättre villkor för lärarna säger Metta Fjelkner.

– Vi vet att den enskilt viktigaste faktorn för att eleverna ska nå kunskapsmålen är en välutbildad och kunnig lärare, säger Metta Fjelkner.

I debattartikeln "Rädda Sverige" i Aftonbladet i dag skriver nio framträdande näringslivspersoner, bland annat:

”Vid anställningsintervjuer i våra företag berättar många erfarna och vidareutbildade lärare att deras löner efter många år i tjänst motsvarar vad en junior tjänar i det privata näringslivet. Bland andra Lärarnas Riksförbund har konstaterat att lärarna är de som haft den sämsta löneutvecklingen på den kommunala sidan de senaste tio åren. Medellönen för en 55-årig gymnasielärare med över 5 års akademiska studier är i dag 26 000 kronor i månaden.

Självklart förstår vi att lärare överväger att lämna skolsystemet under sådana förhållanden. Det ligger dock i vårt och allas intresse att de bästa lärarna stannar kvar i skolvärlden och utbildar och coachar våra barn och ungdomar till högt motiverad och väl kvalificerad, produktiv arbetskraft. Här måste en förändring ske!”

– Att insikten om att en satsning på lärares lön och arbetsvillkor är nödvändig, nu ökar i näringslivet, var också tydligt vid årets Almedalsvecka, säger Metta Fjelkner.

Under sommarens Almedalsvecka i Visby, gick företag som TeliaSonera ut i media och ville se höjda lärarlöner för att kunna höja kvaliteten i skolan. Även organisationer som Västsvenska Industri- och Handelskammaren och Svenskt Näringsliv betonade vikten av att satsa på lärarkåren.

Lärarnas Riksförbund har påpekat att en gymnasielärare i slutet av 60-talet tjänade lika mycket som en riksdagspolitiker. I dag tjänar riksdagspolitikerna nästan dubbelt så mycket som en lärare, det vill säga omkring 50 000 kronor per månad.

– Den utvecklingen visar tydligt vilken statussänkning som läraryrket genomgått. Men nu är det dags att ändra på detta! Därför är det så viktigt att vi nu har näringslivet med oss, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55