Lärarnas Riksförbund på Bokmässan 2007

I år står lokala fackliga frågor och yrkesutbildning i fokus för Lärarnas Riksförbunds deltagande i Bok och Biblioteksmässan i Göteborg. Förbundet samarbetar med bl.a. Carl Jan Granqvist och Bosse ”Bildoktorn” Andersson, som båda har stor erfarenhet av yrkesutbildningar.

Uppdaterad

Besök Lärarnas Riksförbunds arrangemang under Bokmässan.

Storseminarium: ”Hur luktar kunskap?”
Torsdagen 27 sept kl.11.00-11.45
Om yrkeshögskolor och okonventionell inlärning med Bosse ”Bildoktorn” Andersson, Carl-Jan Granqvist och Metta Fjelkner. Moderator är Erik Blix.

Storseminariet utgår ifrån den rapport om yrkesutbildning som förbundet släppte tillsammans med LO i mars i år.
Dagligen möts vi av människors ofta ”tysta kunskap” och beprövade erfarenhet; på äldreboendet, i verkstan eller i affären. Kunskap som ger kvalitet och som utvecklats under ett långt yrkesliv eller kanske förmedlats av en kollega eller en lärare. Idag finns en efterfrågan på yrkeskunskap från både enskilda och arbetsgivare.

Storseminariet sänds direkt i SVT24.

Minismeniarium: ”Går kunskap att mäta?”
Torsdagen 27 september kl. 13.30 - 13.50
Det finns inga mätmetoder som exakt kan fånga kunskap. Den kan bara mätas mer eller mindre bra. Hur ska skolan få eleverna att nå målen i skolan?
Lärarnas Riksförbunds Metta Fjelkner och Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik, diskuterar en rapport om kunskap och kvalitet i skolan.

Minismeniarium: ”Lärare ledarskap”
Torsdagen den 27 september kl.15.00-15.20
Ledarskapet i klassrummet – konflikthantering och ledarutveckling är ämnet för en diskussion mellan Metta Fjelkner och psykologen och ledarskapskonsulten Bodil Wennberg, som introducerade EQ, emotionell intelligens, i Sverige.

Speakers corner:
I vår monter C04:01 har vi "speakers corner" med intressanta föreläsare varje dag.

Torsdag 27 sept: Celilia Åhlman talar om "Svensklärare - ett kamikazeuppdrag" klockan 10 och kl 14.
Fredag 28 sept: Carl Jan Granqvist om sinnenas betydelse för inlärning och erfarenheterna från Måltidsakademien. Bosse "Bildoktorn" Andersson om ljud, lukt, känsel, smak, hörsel i fordonsundervisningen.
Lördag 29 sept: Mikael Arevius och Henrik Olsson som skrev boken "Rädda lärare - om rädsla som hot och möjlighet i skolan" klockan 10 och 14.
Söndag 30 sept: Barnboks- och läromedelsförfattaren Inga Lina Lindqvist på temat ”Barn med läs- och skrivsvårigheter” klockan 10 och 14.

Träffa fackliga företrädare i Lärarnas Riksförbunds monter C04:01.
Välkommen in i vår monter under hela bokmässan. Där du kan träffa förtroendevalda från Lärarnas Riksförbund i västra Sverige och prata fackliga frågor med dem.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55