Världens lärare hyllas

Den 5 oktober är Världslärardagen. Årets fokus ligger på lärares arbetsvillkor. – Vi vill rikta en uppmaning till lärarnas arbetsgivare i hela världen att satsa på lärares arbetsvillkor. Särskilt riktar jag mig till vår egen nationella motpart Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att ta ansvar för att lärare i Sverige har samma villkor som andra viktiga yrken, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

Världens lärare kräver, bland annat:

* En dräglig arbetsmiljö – innebär säker och hälsosam miljö för lärande. Det betyder bland annat rimliga klasstorlekar och adekvata pedagogiska resurser i klassrummet.

* Levnadslöner – lönerna ska möjliggöra drägliga livsvillkor och utbetalas regelbundet.

* Lika lön och lika rättigheter för kvinnor – kvinnliga lärare ska inte behöva uppleva diskriminering av något slag, och myndigheterna ska försäkra att en process där möjligheten ges att öka kontrollen över sitt eget liv i den miljö man befinner sig, i beslutsfattande och på aretsplatser.

* Fortsatt professionell utveckling av yrket - möjligheten att förvärva och utveckla yrkeskicklighet.

Om Världslärardagen
Varje år den 5 oktober uppmärksammar världens lärarorganisationer omvärlden på läraryrkets betydelse för vår gemensamma framtida utveckling. Det är en dag som firas över hela världen för att uppmärksamma lärarnas viktiga roll i samhället. I år ligger fokus på lärares arbetsvillkor. Med bättre arbetsvillkor för lärare får vi bättre förutsättningar för lärande och därmed en bättre utbildning.

Unesco instiftade Världslärardagen den 5 oktober 1994 för att uppmärksamma och högtidlighålla det gemensamma undertecknandet av Unesco/ILOs rekommendation som gjordes den 5 oktober 1966. Världslärardagen beskrivs av Unesco som en symbol för förståelse och medvetenhet för lärarnas avgörande bidrag för utbildning och utveckling.

Över 100 länder firar Världslärardagen. Lärarorganisationer världen över uppmärksammar gemensamt den 5 oktober varje år för att lärarnas betydelse inte ska glömmas bort.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55