Oroande perspektiv på avknoppning

Utbildningsminister Jan Björklund och socialminister Göran Hägglund offentliggjorde idag initiativet till en ny utredning om avknoppning av offentlig verksamhet. Lärarnas Riksförbund är starkt kritiskt till att centrala frågor kring avknoppningen av exempelvis skolor verkar läggas åt sidan.

Uppdaterad

– Det är mycket förvånande att ingenting sades om vad som ska gälla då en kommun väljer att knoppa av och sälja samtliga skolor! Det är en fråga som måste tas med i utredningen, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Från politiskt håll klargjordes att man vill underlätta för fler aktörer att bedriva verksamhet inom områdena vård och utbildning. Utredningen som tillsätts kommer i huvudsak att få till uppdrag att utreda eventuella regelförtydliganden för vad som ska gälla vid avknoppning.

För skolans del vill inte Jan Björklund lagstifta om eventuella procentsatser för hur stor andel av personalen som måste vara positivt inställd till avknoppning för att en sådan ska få genomföras. Det innebär i praktiken att förfarandet kring försäljningen Tibble gymnasieskola i Täby ska kunna upprepas. Då var en överväldigande del lärare och elever emot avknoppningen, som ändå genomfördes.

– Det är uppseendeväckande att utbildningsminister Jan Björklund tycks vilja slå in ytterligare en kil i den sammanhållna skolan, genom att splittra huvudmannaskapet på ännu fler aktörer. Och om det finns så pass stora pengar i skolverksamheten borde de istället satsas på undervisning och lärarlöner – inte gynna krassa privata intressen som vill göra vinst på den allmänna skolan, säger Metta Fjelkner.

– Man kan också undra om lönerna på exempelvis Tibble gymnasium har höjts med tio procent efter privatiseringen, var ska annars de vinster som de nya ägarna ser gå, om inte till bättre undervisning och högre lärarlöner?

Regeringen betonar att det nu rör sig om en politisk inriktning som går ut på att underlätta avknoppning av större verksamheter, och inte bara mindre skolenheter - därav initiativet till en utredning.

– Det är konstigt att kommunerna har intresse av att avyttra välskötta och väl fungerande skolor, säger Metta Fjelkner.

Det framgick också tydligt av presskonferensen att initiativet till utredningen tagits efter det att privata aktörer, som själva fått upparbeta ett varumärke, vänt sig till utbildnings- och socialdepartementet med kritik. De ser en ojämlik konkurrens med de avknoppade kommunala skolorna.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55