Ohållbar utveckling vänder inte

Skolverket konstaterar i sin årliga lägesbedömning att gymnasieskolans resultat inte förbättras och allt för få elever klarar gymnasieskolan. Som bland annat Lärarnas Riksförbund påpekat har en allt färre andel av lärarna i gymnasieskolan en lärarexamen. – Det är uppseendeväckande att inte läget blivit bättre trots larmrapporter och påtryckningar. Vi har länge försökt få politiker och ansvariga att förstå allvaret i situationen, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

Skolverket visar att gymnasieskolan inte utvecklas i positiv riktning. Trots att nästan alla elever går direkt från grundskolan till gymnasieskolan är det bara knappt 70 procent av eleverna som klarar av sina gymnasiestudier på avsedda tre år. Efter fyra år har 75 procent klarat att få slutbetyg. Så har det sett ut under de senaste åren.

– Det viktiga nu är inte att femtio procent går vidare till högskolestudier. Det viktiga nu är att hundra procent av eleverna ska klara gymnasieskolan. En förutsättning är det är en välutbildad lärarkår. Tyvärr visar Skolverkets lägesrapport att alltfler elever undervisas av obehöriga, säger Metta Fjelkner.

– Det är inte hållbart att kommuner och fristående skolor inte satsar på kunniga – och välbetalda – lärare. Nu kräver vi ordentliga insatser från huvudmännen. Vi anser att möjligheten att tillsvidare anställda obehöriga i skolan ska stoppas, säger Metta Fjelkner.

Forskning visar att läraren är den viktigaste enskilda faktorn för en positiv utveckling inom skolan. En alltför stor del av undervisningen bedrivs idag av personer som inte har lärarexamen.

Skolverkets genomgång visar att förra läsåret saknade var fjärde gymnasielärare lärarutbildning och andelen har vuxit under de senaste åren. Det är stor skillnad i kommunala och fristående skolor. I fristående gymnasieskolor saknade 49 procent av lärarna lärarutbildning mot 22 procent i kommunala gymnasieskolor. Störst är bristen på yrkeslärare.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55