Viktigt initiativ för breda uppgörelser om skolan

Socialdemokraternas förtroenderåd antog på lördagen ett uttalandet om tidigare betyg i skolan och nationella prov var tredje år. - Det bådar gott att socialdemokraterna och deras ordförande vill försöka få till stånd breda uppgörelser med regeringen, säger Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Uppdaterad

- Det var ett viktigt besked från förtroenderådet och Mona Sahlin som vill se breda uppgörelser om skolan. Det bådar gott att man vill försöka få till stånd bredare samförstånd med regeringen om bland annat betyg något tidigare och om nationella prov vart tredje år, säger Metta Fjelkner.

Beklagligt att Björklund avvisar Sahlins invit

Redan under lördagen avvisade dock utbildningsminister Jan Björklund samarbetsinviten från socialdemokraterna.

- Det beklagar vi verkligen. Båda de politiska blocken måste vara beredda att kompromissa, säger Metta Fjelkner.

Tydligt kunskapsfokus

- Vi tycker det var glädjande att Mona Sahlin i sitt tal hade ett tydligt fokus på skolans kunskapsuppdrag. En intressant och viktig tanke som Sahlin presenterade var idén att barn som är mogna och har intresse kan få lära sig ett främmande språk redan i förskolan. Givetvis måste den undervisningen bedrivas av välutbildade behöriga lärare. Detta är en ny och intressant tanke för lärarutbildningsutredningen, säger Metta Fjelkner.

Inga obehöriga lärare efter 2015

Under lördagen gav socialdemokraternas skoltalesperson och vice ordförande i utbildningsutskottet, Marie Granlund, ett viktigt besked då hon sa det inte ska finnas en enda obehörig lärare i skolan år 2015.

- Det är en viktig målsättning som vi helhjärtat stödjer, säger Metta Fjelkner.

Bra grund

- Det är viktigt att Mona Sahlin får ett starkt och tydligt mandat för att kunna diskutera med regeringen om breda och långsiktiga överenskommelser om skolan. Mona Sahlin lyfte själv fram att en elev i dag går i skolan i tretton år och vid täta maktskiften skulle han eller hon kunna utsättas för en väldig oreda och oro vart fjärde år, om skolpolitiken rivs upp efter varje maktskifte.

- Det finns mycket i rådslaget hittills som ger möjlighet till breda uppgörelser, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55