Förslag om nationell rättning kräver behöriga lärare

– Det viktigaste är att se till att det är behöriga lärare som sätter betyg och att betygskriterierna är nationella och likvärdiga, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner, i en kommentar till förslag om nationell kontrollrättning av prov.

Uppdaterad

Grundskolans nationella prov ska kontrollrättas av skolinspektörer. Det föreslås av regeringens utbildningsinspektionsutredning (SOU 2007:101). Syftet är att säkerställa att betyg i olika skolor blir mer likvärdiga. Dubbelrättningen av de nationella proven blir en huvuduppgift för den nya statliga skolinspektionen som inrättas nästa år.

Enligt förslaget ska högst tio procent av de proven kontrollrättas av skolinspektörer. Man ska också kontrollera att skolorna sätter rätt betyg i förhållande till de nationella provens resultat. Skolor som visar sig systematiskt sätta för generösa betyg kan tvingas betala vite.

Behöriga lärare och nationella likvärdiga betygskriterier

– Behöriga lärare som sätter betyg och nationella likvärdiga betygskriterier krävs för att det överhuvudtaget ska vara någon mening med den rättning som inspektionen ska göra. Det är en förutsättning för att man ska kunna förlita sig till denna rättning, säger Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Ej kontroll av enskilda lärare

– Den nationella rättningen bör enbart vara vägledande och just visa på om vissa skolor systematiskt sätter för höga betyg. Det ska absolut inte vara någon kontroll av den enskilde lärarens betygssättning – det handlar om att säkerställa kvaliteten i systemet, säger Metta Fjelkner.

Behöriga lärare ska sätta betyg

– Det är viktigt att slå fast vem som får sätta betyg, nämligen behöriga utbildade lärare. Betyg sätts inte bara utifrån vad eleverna presterar vid skriftliga prov, utan också annat som eleverna gör under läsåret inom undervisningens ram, vägs in.

- Det är också nödvändigt att nya lärare får en gedigen utbildning i betygssättning och bedömning på lärarutbildningarna.

Nationella prov för rätt stödinsatser

– Det viktigaste syftet med nationella prov är deras roll för att stärka kvaliteten och att skolan tidigt ska kunna se vilka stödinsatser som ska sättas för eleverna, understryker Metta Fjelkner.

– Det är slutligen också positivt att skolorna och lärarnas självvärdering föreslås bli ett naturligt inslag i kommande skolinspektion. En fungerande självvärdering där lärarna deltar som en konstruktiv kraft kommer leda till bättre resultat.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55