Nytt avtal klart för landets lärare

På måndagskvällen blev ett nytt avtal klart för landets lärare i kommun och landsting. - Det finns flera viktiga saker i det medlarbud vi sagt ja till, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

Efter nästan ett års förhandlande med Sveriges kommuner och landsting (SKL) har Lärarnas samverkansråd (Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet) sagt ja till det bud som medlarna presenterat.

- Vi är glada för att ett avtal nu äntligen är i hamn, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

- Det finns flera viktiga saker i medlarbudet som vi sagt ja till. Dels att lärarna kompenseras för det usla utfallet i 2007 års löneförhandlingar vilket vi haft som ett starkt krav i vårt yrkande.

- Vidare har det varit avgörande för oss att lärare i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen fått behålla sina ferietjänster med bibehållet tak för reglerad arbetstid.

- Att lärare får 10.2 % för perioden 2007-2009 är bra eftersom det utgör normen för andra avtalsområden, säger Metta Fjelkner.

- Vi hade dock önskat att få ett tak för uttaget av undervisningstid från medlarna, men tyvärr har inte denna fråga lösts åt oss i detta medlarbud.

Istället tillsätts en central arbetsgrupp med opartisk ordförande som har till uppgift att arbeta med arbetstidsfrågan fram till den 15 juni 2009.
Där etableras åter begrepp som undervisningstid relaterat till lärares övriga arbetsuppgifter. Frågan om ett tak för undervisningen kommer att vara central i det fortsatta arbetet.

- För ökad kvalitet för eleverna måste det i framtiden finnas ett tak för undervisningen, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55