Bra betygsförslag öppnar för bred överenskommelse

Lärarnas Riksförbund välkomnar regeringens förslag till nytt betygssystem. – Vi efterlyste fler betygssteg redan 2002 och är därför mycket positiva till detta betygsförslag. Fler steg ger eleverna tydligare hjälp, säger Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Uppdaterad

Förslaget som utbildningsminister Jan Björklund presenterade i dag innebär att en sjugradig betygsskala införs i gymnasiet och i grundskolan. Betygen A till E för olika nivåer av godkänt och ett F för icke godkänt. Även ett streck finns som ett steg för att markera frånvaro.

Bra med flera nivåer

I förslaget finns det nationella kunskapskriterier för nivåerna A, C och E. Lärarnas Riksförbund anser att det är oerhört viktigt att det finns nationella kriterier som är nationellt likvärdiga.

– Det är också bra att vi har två steg för icke godkänt. Betyg ska mäta kunskap – inte frånvaro. Likaså tycker vi det är bra att man valt samma skala på grund och gymnasieskolan, säger Metta Fjelkner.

– Däremot beklagar jag att man ska ”rulla ut” de nya betygen och inte inför dem överallt på en gång, även om vi förstår att det kan vara praktiska problem. Det innebär i praktiken att vissa elever kommer att behöva dras med dagens trubbiga och otydliga betygssystem länge till.

– Nu hoppas jag att det kommer krävas att endast behöriga utbildade lärare får sätta betyg. Att sätta betyg är en myndighetsutövning som måste vara rättssäker. Även om det finns brister med ett betygssystem ska man veta att betygen man fått är så rättvisa och likvärdiga som möjligt, säger Metta Fjelkner.

– Därför är det nu viktigt med en fortbildning för verksamma lärare samt utbildningsinsatser för lärarstudenter på högskolan. Om betyg sätts tidigare kommer grupper av lärare som aldrig satt betyg att göra just detta.

Möjlighet till bred politisk överenskommelse - utan omdömen från första klass

– Den svenska skolan behöver få ett betygssystem som håller över nästa val. Jag är övertygad om att en bred politisk överenskommelse om betygen kan nås om regeringen släpper kravet på betygsliknande omdömen från första klass, säger Metta Fjelkner.

Det går inte kommentera förslaget till nytt betygssystem utan att ta upp det tidigare beslutet om betygsliknande omdömen. Regeringen har ju i år också lämnat förslag om förändring i grundskoleförordningen som gör det lagligt med betygsliknande omdömen från år ett.

– Detta devalverar betygssystemet. Vi ser gärna riktiga betyg från årskurs fem eller sex, men inte betygsliknande omdömen för förstaklassare, sjuåringar – de är inte tillräckligt mogna för det, avslutar Metta Fjelkner.

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund (LR) är det enda fackförbundet i Sverige som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med ca 80 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom SACO.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55