Alla barn har rätt till utbildade lärare

Enligt en kartläggning som Sveriges Radio gjort får elever i mer än hälften av Sveriges kommuner inte modersmålsundervisning på grund av lärarbrist. – Detta betyder att fler lärare i modersmål måste utbildas, konstaterar Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

– Det en självklar och lagstadgad rättighet för eleverna att få undervisning av utbildade och behöriga lärare i skolan, såväl i modersmål i grundskolan som i SFI, säger Metta Fjelkner.

I Sveriges Radios undersökning har man fått svar från 250 av 290 kommuner och det visar sig att mest drabbade är elever med arabiska, somaliska eller romani som modersmål. Enligt kartläggningen har tre av fyra kommuner haft svårt att rekrytera modersmålslärare under de senaste två åren.

– Enligt lagen kan kommunen neka modersmålsundervisning bara om en lämplig lärare inte kan hittas. Men vi tycker man har varit alltför pigg på att utnyttja undantagsmöjligheterna, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund menar kunskaper i det svenska språket är nyckeln till vidare studier och inträde på den svenska arbetsmarknaden. De elever som riskerar att missa kunskaper i svenska språket måste redan tidigt få tillgång till bästa tänkbara resurser såsom tid och utbildade lärare. Undervisning av utbildade lärare i modersmålet är också en viktig faktor för att främja språkutvecklingen.

Likvärdig skola
– Detta handlar slutligen kraven på likvärdighet i skolan, såväl geografiskt, socialt som etniskt. Lagen gäller för alla. För detta finns det ingen undantagsparagraf!

– Lärarnas Riksförbunds arbete för att uppvärderar lärares ämneskunskaper och lyfta fram vikten av behörighet för ämne och skolformkrav på utbildade behöriga lärare vinner stöd. Alltfler ser det självklara i att barn har rätt till utbildning av ämnesutbildade lärare, såväl i svenska som andra språk och modersmål.

– Att SVT:s serie Klass 9A visas är ett exempel, och att nu Sveriges Radio uppmärksammar rätten till utbildade lärare är ett annat exempel. Dessa inslag pekar också på de brister i likvärdigheten som finns i skolan, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55