Fel att privatisera Komvux

Regeringens utredare om fristående vuxenutbildning, den moderate riksdagspolitikern Mats Gerdau, föreslår i dag att kommunal vuxenutbildning skall bli möjlig att privatisera. - Det är fel av staten att privatisera mer undervisning, innan man utrett konsekvenserna av kommunaliseringen av skolan 1991, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

Idag lämnade officiellt utredningen om en fristående vuxenutbildning över sitt betänkande ”Frivux - Valfrihet i vuxenutbildningen” (SOU 2008:17) till utbildningsminister Jan Björklund.

Lärarnas Riksförbund avvisar förslaget om en möjlig privatisering av komvux. Risken är att nästa steg kan vara att göra grundskola och gymnasieskolan helt privat.

Komvux är en viktig del i skolverksamheten, främst för dem som av olika skäl inte klarat målen i skolan. Att privatisera en skolform, oavsett om det är grundskola, gymnasieskola eller vuxenutbildning (som kommunerna var så ivriga att ta över 1991) är fel väg att gå.

- Istället anser vi att regeringen måste noga granska konsekvenserna av kommunaliseringen, menar Metta Fjelkner.

- Är skolan mer likvärdig idag än för 16 år sedan? Klarar skolan sitt kompensatoriska uppdrag? Blir svaret nej på dessa båda frågor är bör det som första åtgärd övervägas om staten kan ta ett tydligare ansvar för skolan, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55