Ingen privatiserad vuxenutbildning – ett välkommet besked

Lärarnas Riksförbund välkomnar utbildningsminister Jan Björklunds besked i dag om att någon privatisering av vuxenutbildningen inte kommer genomföras av regeringen. – Det är bra att vi får ett så snabbt besked då vi verkligen inte behöver fler privatiseringsexperiment med huvudmannaskap inom skola och utbildning, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

Förra veckan lade regeringens utredare om fristående vuxenutbildning, den moderate riksdagspolitikern Mats Gerdau, ett föreslag om att kommunal vuxenutbildning skall bli möjlig att privatisera. Lärarnas Riksförbund avvisade bestämt förslaget. Risken är att nästa steg kan vara att göra grundskola och gymnasieskolan helt privat.

– Vi menade att det skulle vara fel av staten att privatisera mer undervisning, innan man utrett konsekvenserna av kommunaliseringen av skolan, konstaterar förbundsordförande Metta Fjelkner.

– Det som dock var bra i utredningens förslag var att var att man ville ha krav på lärarbehöriga inom hela vuxenutbildningen genom friskolereformen. Med dagens entrepenadsystem finns det inga starka formella krav för lärarbehörighet, vilket är beklagligt.

Komvux är en viktig del i skolverksamheten, främst för dem som av olika skäl inte klarat målen i skolan. Jan Björklund öppnar också upp för att införa en rättighet att läsa upp till högskolebehörighet.

– Detta är något som vi har krävt tidigare och nu givetvis välkomnar. Lärarnas Riksförbund krävde en sådan rättighet samtidigt som vi med LO hävdade att målet måste vara att 100 procent ska klara gymnasieskolan, som den viktigaste åtgärden inom gymnasieutbildningen, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55