Bra att flytta individuella programmen till grundskolan

Delar av utredningen om hur en ny gymnasieskola ska se ut har beskrivits i dag av utbildningsminister Jan Björklund. – Att IV programmet flyttas från gymnasiet till grundskolan är helt i linje med vad Lärarnas Riksförbund alltid hävdat, säger förbundsordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

Nästa vecka presenterar regeringens särskilda utredare ett betänkande om gymnasieskolan. Men redan i dag har utbildningsminister Jan Björklund berättat om delar av utredningen och att regeringen tänker ta bort de individuella programmen (IV-programmen) från gymnasiet och flytta dem till grundskolan.

Tydliggör skillnader mellan skolformerna
Lärarna Riksförbund anser att detta är ett steg mot att tydliggöra skillnaderna i skolformerna mellan förskolan, grundskolan, de snart unga vuxna i gymnasiet och studenterna i högskolan.

Lärarna Riksförbund menar att det är viktigt att möjlighen till fördjupning i gymnasiet lyfts fram. Gymnasiet är en annan skolform än grundskolan, men har i alltför stor utsträckning fått täcka upp för brister från grundskolan.

– Gymnasiet skall vara en frivillig skolform som bygger på de grundläggande kunskaperna som eleverna har rätt att få på grundskolan. Att göra grundskolan ansvarig för att alla elever når målen är rätt tänkt, säger Metta Fjelkner.

Kräver resurser och lokalintegrering
– Med de rätta förutsättningarna, det vill säga med resurser, speciallärare, mindre grupper så kommer IV programmet på grundskolan att fungera alldeles utmärkt.

– Det nya IV programmet kan vara lokalintegrerat med gymnasiet, men lyda under grundskolan. Genom att vara lokalintegrerat slipper man problemen med att 18 och 19 åringar går i samma skola som förskoleklassen, säger Metta Fjelkner.

Positivt för invandrade elever
– Att invandrade elever med goda kunskaper snabbt får lära sig svenska för att komma vidare med sin skolgång är rätt, säger Metta Fjelkner. Dagens ordning med att invandrarelever med goda förutsättningar tvingas gå på IV program med kamrater som halkat efter kunskapsmässigt har varit mycket negativt för dessa elever, säger Metta Fjelkner.

Den tredje delen i regeringens förslag handlar om att ett mindre antal ungdomar överhuvudtaget inte vill gå på gymnasiet måste respekteras. Därför är den individuella anpassningen för dessa ungdomar välkommen.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55