Nya inträdeskrav gör att fler kan klara gymnasiet

Lärarnas Riksförbund ser positivt på förslag om nya inträdeskrav till gymnasieskolan. – Genom att ha olika inträdeskrav beroende på vilket program eleven vill gå skapas förutsättningar för att fler faktiskt klarar av gymnasieskolan, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

I den nya gymnasieskolan ska det krävas att eleverna har godkänt i åtta ämnen, inklusive svenska, matte och engelska, för att komma in till yrkesprogrammen och tolv av sexton ämnen till de studieförberedande programmen.

På söndagen berättade utbildningsminister Jan Björklund vilka behörighetskrav som kommer föreslås i gymnasieutredningen.

Lärarnas Riksförbund ser positivt på förslaget.

– Det är naturligt att man skall vara godkänd i samtliga ämnen innan man påbörjar en studieförberedande utbildning på gymnasiet, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

– Det handlar både om att komma in på ett gymnasieprogram, men också om att klara studierna där under de tre år som programmet varar, säger Metta Fjelkner.

– Att det krävs godkänt i svenska, matematik, och engelska plus ytterligare fem ämnen för att få tillträde till ett yrkesförberedande program är ett bra sätt att möjliggöra för de elever som vill ha en yrkesutbildning att komma in på en sådan och dessutom klara av studierna där. säger Metta Fjelkner.

Realistiska inträdeskrav

– Det är bra att skapa realistiska inträdeskrav på yrkesprogram, menar Metta Fjelkner. Många elever som har praktisk begåvning skulle annars kunna hindras från att komma in på de program de önskar.

– Det vore fel att hindra en praktiskt begåvad elev från att komma in på ett yrkesprogram genom att tvinga honom eller henne till samma krav på godkänt som för de elever som ska läsa på teoretiska studieförberedande program.

Kraven inriktade på utbildningen man söker

– Det är naturligt att ha förkunskapskrav som är direkt inriktade på den utbildning man söker till. Detta gäller för såväl gymnasieskolan som för högskolan, anser Metta Fjelkner.