Seminarier om skolan

I samarbete med ABF Stockholm anordnar Lärarnas Riksförbund en serie sammankomster i april, där socialdemokratins förhållande till skolan behandlas. - Det är viktigt att försöka få till stånd en bred samsyn om skolan och just därför är ABF-seminarierna ett bra tillfälle för Lärarnas Riksförbund att diskutera socialdemokratisk skolpolitik, säger förbundsordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

Välkommen till fyra seminarier om skolan i april under huvudrubriken "Vad vilja socialdemokraterna med skolan?".

Lärarnas Riksförbund är en partipolitiskt obunden organisation. Genom seminarierna på ABF vill förbundet lyfta skoldebatten. Frågan är hur kan man hitta lösningar för en samsyn om skolan?

- Skolan är i starkt behov av en nyinriktning. Vi menar att en skola fokuserad på kunskap och lärande gynnar hela vårt land, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

- Lärarnas Riksförbund anser att socialdemokraternas syn på skolan är viktig, oavsett om de är i regering eller opposition. Vi vill gärna se att en omsvängning av politiken går i vår riktning och att vi får mer fokus på kunskap och en likvärdig skola där Sverige kan vara just ett litet land med stora kunskaper, säger Metta Fjelkner.

- Det är viktigt att försöka få till stånd en bred samsyn om skolan och just därför är ABF-seminarierna ett bra tillfälle för Lärarnas Riksförbund att diskutera socialdemokratisk skolpolitik, säger Metta Fjelkner.

Mötesledare vid samtliga tillfällen är tidigare utbildningsminister Bengt Göransson.

Seminarieprogram:
3 april 2008
Blev det bra så här?
Jonas Frykman, professor i etnologi vid Lunds universitet
Lars Ove Dahlgren, professor i pedagogik vid Linköpings universitet
Irene Wennemo, chef för LOs näringspolitiska enhet
Roger Mogert, oppositionsborgarråd i Stockholm.

10 april 2008
Lärare: yrke men också kall?
Bo Sundblad, lektor i pedagogik
Hans Lagerberg, författare och före detta lärare
Göran Hägg, författare
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund.

17 april 2008
Författarna, läsande och skrivandet i skolan
Ebba Witt Brattström, litteraturvetare och professor
Torgny Karnstedt, författare
Caroline Liberg, läsforskare och professor i utbildningsvetenskap.

24 april 2008
Vad vilja socialdemokraterna med skolan?
Lena Hjelm-Wallén, tidigare vice stats-, utbildnings- och utrikesminister
Robert Noord, oppositionsråd i Haninge
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund
Irene Wennemo, chef för LOs näringspolitiska enhet.
Marie Granlund, socialdemokraterna skolpolitiska företrädare
PJ Anders Linder, politisk chefredaktör, Svenska Dagbladet.

Seminarierna äger rum på ABF-huset, Sveavägen 41, i Stockholm klockan 18.00.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55