Förstärk studie- och yrkesvägledningen

Regeringen måste, när nu skolan reformeras, satsa på studie- och yrkesvägledarna. – Vi behöver fler studie och yrkesvägledare på våra skolor. Det kräver Metta Fjelkner ordförande i Lärarnas Riksförbund, som organiserar majoriteten av studie- och yrkesvägledare.

Uppdaterad

I dagens DN redovisas under rubriken ”Underkänt för skolans Studievägledning” två rapporter från Skolverket. Skolverket har visat på att kommunerna inte lyckas ta sitt ansvar. Rektorerna brister ofta i styrning, ledning och kvalitetssäkring av studie- och yrkesvägledningen. På friskolor saknas ofta helt studie- och yrkesvägledare.

Lärarnas Riksförbund har tidigare uppmärksammat att varje studie- och yrkesvägledare ofta får ta ansvar för alltför många elever samt att många av dem saknar relevant utbildning. Samtidigt är behoven stora för en kvalificerad och individuell vägledning fortlöpande under grundskoletiden och även under gymnasietiden.
– Det är ett välkänt faktum att studie- och yrkesvägledningen länge varit nedprioriterad i den svenska skolan, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

I den nyligen presenterade gymnasieutredningen föreslås att rätten till garanterad studie- och yrkesvägledning ska skrivas in i skollagen.

– Först då kan våra medlemmar få det stöd de behöver för att genomföra sitt oerhört viktiga uppdrag, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund, som organiserar majoriteten av studie- och yrkesvägledare, ställer följande krav för att förbättra vägledningen på våra skolor:

• Alla skolor, både grundskolor och gymnasieskolor måste garanteras behöriga studie- och yrkesvägledare.
• Elever ska garanteras kostnadsfri individuell – och nationellt likvärdig – vägledning minst en gång varje läsår.
• Utbildningen för studie- och yrkesvägledare måste ses över i samband med att lärarutbildningen reformeras.

Läs även debattartikel i Dagens Industri: http://www.lr.se/lrweb/Home.nsf/bykey/ZALC-7BU24E


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55