Kongress 2008: Föreslagna till Lärarnas Riksförbunds styrelse

Lärarnas Riksförbunds kongress äger rum 23-26 maj. Inför den har valberedningen föreslagit sammansättningen till förbundsstyrelsen. Se vilka som föreslås till Lärarnas Riksförbunds styrelse i din region.

Uppdaterad

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbund i Sverige som enbart organiserar behöriga lärare inom grund- och gymnasieskola, vuxenutbildning och högskola, samt studie- och yrkesvägledare. Med ca 80 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Den 23-26 maj äger förbundents kongress rum, dels på Grand Hotel i Stockholm och dels på Djurönäsets kursgård utanför Stockholm.

Förslaget till Lärarnas Riksförbunds styrelse har spridning, såväl geografiskt över landet och i ledamöternas ämnesbakgrund. Förbundets presidium – förbundsordförande Metta Fjelkner och de bägge vice ordförandena Per Wadman och Sonja Åström – föreslås sitta en tredje kongressperiod.

– De har ett enormt stöd ute i landet och har gjort ett bra jobb, säger valberedningens ordförande Jan Eriksson.

Valberedningen föreslår sju nya namn, fem kvinnor och två män. Av de 15 föreslagna ordinarie ledamöterna är åtta kvinnor.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner lyfter fram tre områden som blir särskilt viktiga de kommande åren. Först sätter hon huvudmannaskapet, det vill säga ansvaret för skolan. Därefter kommer frågan om hur förbundet framöver ska jobba med bland annat rekryteringsfrågor och utbildning. Och dessutom är givetvis avtalsrörelse på det kommunala området som kommer valåret 2010 mycket viktig.

Har du lärare som föreslås till Lärarnas Riksförbunds styrelse i din region så får du veta mer om dem nedan. Om du vill ha kontakt med några av nedanstående så ring/maila gärna Lärarnas Riksförbunds presschef Zoran Alagic, så får du hjälp! Se kontaktuppgifter nedan.

Valberedningens förslag

Presidium, samtliga omval:
Ordförande Metta Fjelkner, Hörby,
förste vice ordförande Per Wadman, Stockholm,
andre vice ordförande Sonja Åström, Piteå.

Förbundsstyrelse ledamöter:
Anders Almgren, Skellefteå,
Sten Hagberg, Varberg,
Bo Jansson, Stockholm,
Helena Linge, Trelleborg,
Ragnar Sjölander, Stockholm
Larz Blomqvist, Trollhättan,
Katarina Reineck, Uppsala,
Karin Bäckstedt, Linköping,
Duska Dobrota, Ludvika,
Catharina Niwhede, Malmö,
Karin Rylenius, Östersund,
Mats Sternbring, Göteborg

Suppleanter:
Stefan Hemb, Skara,
Susanna Sjödén, Huddinge,
Lennart Billberg, Partille,
Karina Björk, Eskilstuna,
Svante Tideman, Örebro
Josefine Albinsson, Karlshamn

Information om de nya kandidaterna till förbundsstyrelsen:

Larz Blomqvist,
54 år, gymnasielärare i svenska, engelska och historia på omvårdnadsprogrammet, Nils Ericsongymnasiet i Trollhättan.
Distriktsordförande i Fyrbodal sedan 2005 samt kommunombud i Trollhättan.

Karin Rylenius,
43 år, gymnasielärare i historia och samhällskunskap på Wargentinsskolan, Östersund.
Kommunombud i Jämtlands gymnasieförbund, är också kassör i distriktet. Aktiv sedan 1996.

Katarina Reineck,
48 år, lärare i -musik och svenska för år 7–9 på -Sävjaskolan i Uppsala.
Huvudskyddsombud och biträdande kommunombud i Uppsala sedan 2003. Vice ordförande i Uppsala distrikt.

Duska Dobrota,
33 år, lärare i samhällskunskap och psykologi på -Västerbergslagens utbildningscent-rum i Ludvika.
Kommunombud sedan 2003, och vice ordförande i Dalarnas -distrikt.

Catharina Niwhede,
46 år, studie- och yrkesvägledare på St Petri gymnasieskola i Malmö.
Sedan 2000 kommunombud samt vice ordförande i Malmö kommunförening. De uppdragen har jag haft sedan år 2000.

Mats Sternbring,
52 år, gymnasielärare i samhällskunskap och psykologi på YTC Lindholmen i Göteborg.
Aktiv sedan 1989. Sedan 2000 biträdande kommunombud i Göteborg.

Karin Bäckstedt,
52 år, lärare i matematik och svenska på IVIK (individuella programmet för nyanlända invandrare) på Berzeliusskolan i Linköping.
Huvudskyddsombud i Linköping.

******************************
För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55