Ny rapport visar: Elever saknar vägledning

Ny rapport från Lärarnas Riksförbund och Saco visar att skolornas studie- och yrkesvägledning är i kris. En vägledare kan ensam ha ansvaret för 800 elever. – Det är en orimlig situation. Det drabbar eleverna som riskerar att välja fel program på gymnasiet på grund av brist på information, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

I en nya rapport från Lärarnas Riksförbund och Saco klarläggs att vägledningen måste rustas upp. Djupintervjuer med 20 studie- och yrkesvägledare visar att studie- och yrkesvägledare själva får ta hand om alltför många elever.

– Det är en orimlig situation. Det drabbar eleverna som riskerar att välja fel program på gymnasiet på grund av brist på information, säger Metta Fjelkner.

– Studie- och yrkesvägledningen har alltför länge varit nedprioriterad i den svenska skolan, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund kräver därför att regeringen satsar på studie- och yrkesvägledarna när nu skolan reformeras.

Skolverket har i flera rapporter uppmärksammat den bristande kvaliteten i vägledningen. Alla elever får inte den hjälp som de har rätt till och många skolor lever inte upp till målen i läroplanen.

Många ungdomar känner att de valt fel studieväg – 13 procent av eleverna byter program det första året på gymnasiet.

Antalet yrkesvägledare varierar kraftigt mellan skolorna, vilket får negativa konsekvenser för de anställda. En deltagare i studien berättar att det är nödvändigt att jobba på flera skolor för att få ihop till en heltid.

Lärarnas Riksförbund ställer följande krav för att förbättra vägledningen i skolan:

• Alla skolor, både grundskolor och gymnasieskolor måste garanteras behöriga studie- och yrkesvägledare.

• Elever ska garanteras kostnadsfri individuell – och nationellt likvärdig – vägledning minst en gång varje läsår.

• Utbildningen för studie- och yrkesvägledare måste ses över i samband med att lärarutbildningen reformeras.För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55