Satsa på klimatfrågorna i skolan

Klimatfrågorna oroar många svenskar, och så även i skolan. Lärare behöver få veta mer om hur man ska tackla elevernas oro inför klimathotet. Vid ett seminarium i Riksdagen diskuterades olika lösningar på denna uppgift.

Uppdaterad

Måndagen den 21 april anordnade Lärarnas Riksförbund, tillsammans med Miljöpartiet, ett seminarium i Riksdagen kring behovet av fortbildning för lärare om hållbar utveckling.

Klimatfrågorna är idag den fråga som oroar de flesta svenskar, och så även i skolan. Lärare behöver få veta mer om hur man ska tackla elevernas oro inför klimathotet. Vid seminariet i Riksdagen diskuterades olika lösningar på denna uppgift.

Deltog vid seminariet gjorde bland andra Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, Lars Åke Bäckman, undervisningsråd vid Myndigheten för skolutveckling, samt Mats Pertoft, miljöpartiets skolatalesperson och Anita Brodén från alliansen och folkpartiets miljötalesperson. Även representanter för lärare och elever medverkade.

Elevers oro

Metta Fjelkner inledde med att redogöra för varför Lärarnas Riksförbund såg kunskap om just klimatfrågan som så viktig för skolan. Delvis var bakgrunden till seminariet den rapportering om elevers oro kring miljöfrågan som nyligen sänts i Sveriges Radios nyhetsprogram.

– Där klargjorde vi i Lärarnas Riksförbund att vi anser att lärarna behöver utbildas i hur vi ska möta barnens rädsla för klimatförändringarna.

Fortbildning och vidareutbildning

– Tyvärr kommer varken klimathotet eller frågeställningarna kring det mattas av, därför är det absolut nödvändigt att starta så snart som möjligt. Därför vill vi att regeringen satsar nya pengar på fortbildning och vidareutbildning, eftersom eleverna tänker mycket på miljön, sa Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund menar att det behövs fortbildning på olika nivåer, riktad till olika grupper elever och olika skolformer. Dessutom behöve ökad kunskap i att hantera de rädslor som uppkommer.

– Vi vill att ”miljöhotet” ska vändas till något positivt där vi får kunskap och inspiration till att värna och skydda vår miljö och inte passiviseras, sa Metta Fjelkner.

Kräver 100 miljoner till klimatutbildning av lärare

Vid seminariet klargjorde Miljöpartiet att man stödjer Lärarnas Riksförbund i kravet på extra resurser – 100 miljoner kronor i riktat extra tillskott - för att utbilda lärarna i klimat- och miljökunskap.

Lars Åke Bäckman från Myndigheten för Skolutveckling sa att skolan arbetar med hållbar utveckling, men att också ramarna var väldigt vida för vad som ska innefattas.

Tydliga styrdokument förutsättning

Därför är styrdokumenten så viktiga; kursplaner läroplaner, skollagen. Där måste styrningen vara tydlig. Annars blir det bara entusiasterna som arbetar med miljö och hållbar utveckling.

– Skolan måste kunna möta de ungas klimatoro och växla över till engagemang. Lärarnas kunskaper räcker inte till för att möta den stora och växande oro som ungdomar upplever inför de växande klimat- och miljöhoten, sa Mats Pertoft, Miljöpartiets skolpolitiska talesperson i riksdagen.

– Inför framtidens miljöutmaningar känner många ungdomar: Hur ska vi kunna lösa allt det som äldre generationer ställt till med? Med ökade kunskaper om både klimathotet och lösningar kan oro och ångest i stället växla över till handlingskraft och engagemang. Det är något som framtiden behöver, sa Mats Pertoft.

Klimatkampanj i landets skolor

– Det behövs en stor klimatkampanj i landets skolor. Regeringen måste avsätta resurser för fortbildning av lärarna i miljö- och klimatfrågorna, krävde Mats Pertoft.

Han påminde om att det i regeringens satsning på Lärarlyftet, en i övrigt nödvändig och bra satsning, återfinns miljöfrågor enbart i 6 av totalt 343 kurser i utbudet för 2008 och klimatfrågorna saknas helt.

Inga allianslöften om nya pengar – däremot satsning på rektorsutbildningar

Folkpartiet representant vid seminariet, Anita Brodén, partiets miljötalesperson, sa att det aldrig är försent att sätta in insatser för att värna miljön och öka kunskapen om klimat och hållbarhetsfrågor.

– Det är aldrig kört och vi vuxna måste givetvis ta vårt ansvar.

Men Anita Brodén kunde inte å alliansregeringens vägnar lova nya pengar, även om hon lovade ta upp frågan och kraven med utbildningsminister Jan Björklund.

Däremot ansåg hon att man måste titta närmare på hur pengarna i Lärarlyftet används och om en del kan föras över till klimat- och hållbarhetsutbildning och -fortbildning.

– Något jag dock direkt kan lova är att vi ska lyfta in miljöfrågan i rektorsutbildningarna.

Krävs central satsning

– Bra sa, Metta Fjelkner, men vidhöll att det krävs en manifestation eller en central kampanj för att lyfta frågan, på samma sätt som AIDS-frågan lyftes på 80-talet.

– Vi måste också skapa optimism bland våra ungdomar och ge dem redskap och kunskap för att hantera de utmaningar vi alla står inför. Därför måste regeringen prioritera fortbildningsfrågan och öronmärka - nya – pengar, sa Metta Fjelkner.

Blocköverskridande insatser

– Jag vill se en blocköverskridande miljösatsning i samband med OS i Peking. Det är väl känt att Kina är ett land med mycket stora miljöproblem och utmaningar. I samband med OS kan vi lyfta klimatfrågan och se hur våra egna problem faktiskt hänger ihop med Kinas miljöhot. Vi kan då också öka intresset för konkreta miljösatsningar i svensk skola.

Övergripande samordning

Lisa Eklöv, lärare på St Eriks Gymnasium i Stockholm höll med och menade att satsningarna måste samordnas centralt.

– Det görs massor på sina håll, men det finns ingen övergripande samordning. Vi lärare vet inte hur vi på bästa sätt kan använda oss av till exempel kommunernas miljökompetens.

– Vi skulle också vilja visa filmer som ger kunskap och engagerar, som Al Gores omtalade film. Men när vi kan visa den filmen har det gått ett par år. Vi måste få öronmärkta medel och stöd att visa det aktuella material, filmer och annat som finns - just nu, för det är det ungdomarna talar om och är nyfikna på.

Och hon fick medhåll från eleven Hector Tremearne på St Eriks Gymnasium.

– Om man presenterar miljöfrågan på ett bra sätt finns det en verkligt stor vilja att arbeta med detta hos eleverna! Miljökunskap kan göras praktiskt och ges tidigt. Vi behöver fler miljöveckor, fler miljöteman!


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55