Starkt stöd för krav på statlig skola

Lärarnas Riksförbund vill att staten tar ökat ansvar för skolan för att öka likvärdigheten och rättvisan. Stödet för ökat statligt ansvar för skolan är starkt bland exempelvis opinionsbildare. - Nu väntar Lärarnas Riksförbund att de som menar att det ska fortsätta vara som i dag med en olikvärdig skola förklarar sig. Vi vill gärna höra SKL:s förklaring, säger förbundsordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

Efter tisdagens utspel då Lärarnas Riksförbund satt ner foten i frågan om huvudmannaskapet för skolan, genom en artikel på DN Debatt, har frågan diskuterats och förts ut på många håll. Med få undantag så är det ett mycket starkt stöd för tanken på att något måste göras och att kommunerna inte klarat ansvaret för skolan.

- Nu väntar Lärarnas Riksförbund att de som menar att det ska fortsätta vara som i dag med en olikvärdig skola förklarar sig. De som vill förorda kommunal skola måste säga mer än att lokalt inflytande är bra och att kommunerna och skolorna är så olika, säger förbundsordförande Metta Fjelkner.

Nästa vecka invigs Lärarnas Riksförbunds kongress och då presenteras rapporten "Världens bästa skola". Då ska beslut fattas om den väg som förbundet tycker Sverige ska välja för att sasta på skolan - på lärarna och eleverna.

- Vi vill ha en debatt om vad det är - konkret - som gör det att elever och lärare har det bättre i en kommunal skola än i en skola med tydligt statligt ansvarstagande. En ny statlig skola kommer inte vara som det system vi hade före 1991. Vi vill ha en ny statlig skola som ska ge en likvärdig utbildning och vara verkligt kompensatorisk eleverna, förklarar Metta Fjelkner.

- En helt ny aspekt, som lyfts fram i diskussionen nu, är att det är färre som är aktiva i kommunpolitiken i dag än när skolan kommunaliserades. Oviljan och svårigheten att få folk att engagera sig i kommunalpolitiken är ett stort problem. I dag har vi exempelvis sverigedemokrater i många kommuner som får inflytande i den svenska skolan Det hade vi inte 1991, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55