Skolans Dag för kunskap till alla elever

I samband med Lärarnas Riksförbunds kongress instiftas ”Skolans Dag”. Den ska firas varje år vid skolstartstid. I år äger den rum den 25 augusti. – Genom Skolans dag vill vi medverka till och uppmärksamma alla elevers rätt till kunskap. Alla har rätt till kunskaper och en likvärdig skolgång, säger förbundets ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

Förbundet får många illustrationer på vikten av att fokusera på skolans kunskapsuppdrag, för elevernas skull.

”Höstterminen i årskurs ett är avgörande för de elever som inte har naturlig talang för läsning. Dessa barn måste genast uppmärksammas och ges lämpliga små texter i hemuppgift, en repetition av vad de lyckats läsa i skolan. Om barnen inte från allra första början fått uppgifter som de klarar av och i hemmet kunna visa att ”jag kan läsa” kommer de att halka efter och får ett läsmotstånd som är mycket svårreparabelt.”

Ett exempel ur de många brev och mail som förbundsordförande Metta Fjelkner får från bland andra pensionerade småskollärare med anledning av att läsförmågan sjunkit i landet.

- Med denna skoldag vill vi lyfta alla elevernas rätt till kunskap. Vi betonar att rätten till skolgång också är en rätt till att nå kunskap.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55