Mona Sahlin vill utvärdera kommunaliseringen av skolan

Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin öppnar för en utvärdering av skolans kommunalisering. Det stod klart när oppositionsledaren talade vid Lärarnas Riksförbunds kongress på Djurö på lördagen. ”Det är ett viktigt besked som Mona Sahlin ger. Man ska inte vara rädd för att utvärdera”, kommenterade Metta Fjelkner, ordförande i Lärarna Riksförbund.

Uppdaterad

Det var första gången en socialdemokratisk partiledare besökte Lärarnas Riksförbunds kongress. Mona Sahlin talade om ett förändrat socialdemokratiskt parti som omprövar sin politik efter valförlusten. Hon presenterade ett parti med en förändrad skolpolitik med tyngdpunkt på kunskap, tidigare betyg och arbetsro.

"Vi gör nu vår hemläxa, som inte minst berör skolfrågorna. Vi vill ta död på gamla, mossiga uppfattningar", sade Mona Sahlin.

Hon öppnade tydligt för en utvärdera hur kommunerna klarat ta ansvar för skolan. Hon talade om partiets "långa och plågsamma diskussion" om kommunaliseringen av skolan.

Syftet med en utredning av kommunaliseringen beskrev Sahlin som att gå igenom "vad blev bra, vad blev dåligt, vilka instrument behöver staten skaffa sig?".

"Jag är beredd att pröva det mycket noga. Att säga nej till att utvärdera ett väldigt stort politiskt, det känns inte rätt helt enkelt", sa Mona Sahlin.

"Jag tolkar Lärarna Riksförbunds krav på en utredning som en önskan om en mer tydlig och närvarande stat i skoldebatten och i de instrument som skolan har."

Mona Sahlin öppnade också för en bred, politisk överenskommelse om skolan och vill gärna ha Finland som förebild där det finns en enighet i skolpolitiken.

Sahlin talade om behöriga lärare och om att det krävs ett tydligt och professionellt ledarskap i skolan. Det uttrycket fick inte användas för bara några år sedan.

Metta Fjelkner välkomnade de besked som Mona Sahlin gav. Särskilt viktigt anser Lärarnas Riksförbund att en utvärdering av kommunaliseringen av skolan är.

"Det är tydligt att socialdemokraternas omprövning av sin skolpolitik går lärarnas och elevernas väg", sa Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55