Catharina Niwhede från Malmö ny i Lärarnas Riksförbund styrelse

Catharina Niwhede, Malmö, utsågs på söndagsförmiddagen till ledamot av förbundsstyrelsen för Lärarnas Riksförbund, LR.

Uppdaterad

Vid den pågående kongressen på Djurönäset valdes förbundsstyrelsen under förmiddagen. Catharina är nu en av 15 förbundsstyrelseledamöter. Redan under lördagen utsågs styrelsens presidium med bl.a. Metta Fjelkner som fortsatt ordförande.

Catharina Niwhede, 46 år, studie- och yrkesvägledare på St Petri gymnasieskola i Malmö.

1 Vilka fackliga uppdrag har du?
Just nu arbetar jag heltid som kommunombud. Dessutom är jag vice ordförande i Malmö kommunförening. De uppdragen har jag haft sedan år 2000. Jag har också arbetat särskilt gent-emot friskolor här i Skåne, bland annat för att få fram lokalombud och stötta dem.

2 Varför vill du sitta i förbundsstyrelsen?
Jag är intresserad av fackliga frågor och av våra medlemmars rättigheter och skyldigheter.
3 Vilka frågor är viktiga nu?
Studie- och yrkesvägledarfrågorna förstås. Det finns en risk att de glöms bort i organisationen. Men också arbetsmiljön och inflytandet för alla medlemmar. Arbetsbelastningen ökar, och det är många medlemmar som far illa av det.

Catharina Niwhede kan också nås för intervjuer på telefon 070-282 82 55.
Kongressen pågår fram till måndag den 26 maj. Under mötesförhandlingarna kan hon inte svara direkt, mobilsvar kan ta meddelanden.
Det går också bra att ringa förbundets presschef för att få kontakt. Kontaktuppgifter se nedan


För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar: Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55