Mats Sternbring från Göteborg ny i Lärarnas Riksförbund styrelse

Mats Sternbring utsågs på söndagsförmiddagen till ledamot av förbundsstyrelsen för Lärarnas Riksförbund, LR.

Uppdaterad

Vid den pågående kongressen på Djurönäset utanför Stockhol, valdes förbundsstyrelsen under förmiddagen. Mats är nu en av 15 förbundsstyrelseledamöter. Redan under lördagen utsågs styrelsens presidium med bl.a. Metta Fjelkner som fortsatt ordförande.

Mats Sternbring, 52 år, gymnasie-lärare i samhällskunskap och psykologi på YTC Lindholmen i Göteborg.

1 Vilka fackliga uppdrag har du?
Jag engagerade mig fackligt 1989 och var lokalombud under strejken. Det innebar mycket jobb, bland annat med att organisera strejkvakter, men var en intressant upplevelse. Jag är glad att ha varit med. Sedan 2000 är jag biträdande kommunombud, de senaste två åren på 60 procent av min arbetstid.

2 Varför vill du sitta i förbundsstyrelsen?
LR är duktigare på att driva sina frågor nu än för sju – åtta år sedan. Vi agerar – inte bara reagerar. Det arbetet kan vi utveckla ännu mer och det vill jag vara en del av. Vi ska sätta agendan och behålla vårt försprång. Vi har inte resurserna, men det är vi som har kunskaperna.

3 Vilka frågor är viktiga nu?
Lönefrågan, läraryrket måste uppvärderas. Kräver samhället fem års utbildning, så ska man ha betalt för det också.
Lärarutbildningen måste bli skarpare, den ska utbilda ämnes- och -åldersspecialister, inte generalister. Helst vill jag se legitimation av lärare, i väntan på det: auktorisation.

I policyfrågor måste LR bli mycket tydligare. Om tio ombud i tio stadsdelar i Göteborg säger 20 olika saker till arbetsgivaren blir vi inte tagna på allvar. Alla medlemmar och ombud ska veta vad förbundet tycker i till exempel arbetstids- och lönefrågor.
Utbildningskvaliteten och likvärdigheten i det svenska skolsystemet är också en central fråga. Vi ska inte finna oss i att jobba i ett system som producerar lågkvalitetsutbildning! Jag skulle väldigt, väldigt gärna se en kraftigare statlig kontroll av skolan, oavsett huvudman.

Mats Sternbring kan också nås för intervjuer på telefon 070-356 82 17.
Kongressen pågår fram till måndag den 26 maj. Under mötesförhandlingarna kan han inte svara direkt, mobilsvar kan ta meddelanden.

Det går också bra att ringa förbundets presschef för att få kontakt. Kontaktuppgifter se nedan

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55