Nyvald förbundsstyrelse i Lärarnas Riksförbund

Under Lärarnas Riksförbunds pågående kongress valdes på söndagen en ny förbundsstyrelse. Den nya styrelsen ser ut enligt nedan. Se vilka som valdes in i din region.

Uppdaterad

Lärarnas Riksförbunds nyvalda styrelse har god spridning, såväl geografiskt över landet som i ledamöternas ämnesbakgrund. Förbundets presidium – förbundsordförande Metta Fjelkner och de bägge vice ordförandena Per Wadman och Sonja Åström – valdes om för en tredje kongressperiod.

De nya ledamöterna kommer under de kommande fyra åren få arbeta med frågan om ansvaret för skolan blir viktig. Därtill kommer frågor kring hur förbundet framöver ska jobba med bland annat rekryteringsfrågor och utbildning. Samt givetvis avtalsrörelsen på det kommunala området som kommer pågå under valåret 2010.

Om du vill komma i kontakt kontakta med några av nedanstående så ring/maila gärna Lärarnas Riksförbunds presschef Zoran Alagic! Se kontaktuppgifter längst ner.

Presidium
Ordförande Metta Fjelkner, Hörby,
förste vice ordförande Per Wadman, Stockholm,
andre vice ordförande Sonja Åström, Piteå.

Anders Almgren, Skellefteå, (omval)
Sten Hagberg, Varberg, (omval)
Bo Jansson, Stockholm, (omval)
Helena Linge, Trelleborg, (omval)
Ragnar Sjölander, Stockholm (omval)
Larz Blomqvist, Trollhättan, (nyval)
Katarina Reineck, Uppsala, (nyval)
Karin Bäckstedt, Linköping, (nyval)
Duska Dobrota, Ludvika, (nyval)
Catharina Niwhede, Malmö, (nyval)
Mats Sternbring, Göteborg (nyval)
Susanna Sjödén, Huddinge, (nyval)För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar: Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55