Färre platser till lärarutbildningarna

Lärarna Riksförbunds kongress beslutade att förbundet ska verka för att antalet platser till lärarutbildningarna ska minskas kraftigt.

Uppdaterad

– Det innebär att vi dels måste arbeta mot en överdimensionering av det totala antalet platser på lärarprogrammet, dels arbeta för en tydligare dimensionering mot rätt ämne och skolform, säger förbundets ordförande Metta Fjelkner.

Samtidigt kan det i framtiden behövas fler platser till en akademiskt kopplad fortbildning för lärare.

Kongressen ansåg att lärarutbildningens struktur måste ses över och lärosätena måste ha en tydligare specialisering för att stärka kvaliteten och därmed utbildningens rykte och förmåga att locka de bäst lämpade till läraryrket.

Ett minskat antal platser på lärarutbildningen samt ett minskat antal utbildningsorter skulle kunna leda till en ökad kvalitet inom utbildningen. Genom att lösgöra och koncentrera resurser till färre orter och studenter kan en kvalitetshöjning blir möjlig.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55