Nationella prov från tredje klass välkomnas av lärarna

Regeringen har beslutat om kunskapsmålen för nationella prov som ska införas från tredje klass. – För elevernas skull är det viktigt att skolan tidigt kan sätta in insatser så att de som behöver extra hjälp och stöd verkligen får det, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund välkomnar regeringens beslut att införa nationella prov från tredje klass. I de av regeringen nu beslutade kunskapsmålen för nationella prov från tredje klass sägs bland annat att barnen ska kunna stava vanliga ord, sätta punkt och frågetecken och addera och subtrahera upp till 200.

Samtidigt menar Lärarnas Riksförbund att är det viktigt att regeringen satsar nästan en miljard kronor på en läs-, skriv- och räknesatsning på lågstadiet.

– Vi måste hjälpa eleverna så att de inte kommer efter redan i lågstadiet, då blir det svårt att ta igen det senare under skolgången, säger Metta Fjelkner.

Enligt en stor enkätundersökning som Lärarnas Riksförbund gjort bland 1000 lärare, 1000 föräldrar och 1000 elever anser cirka åtta av tio lärare, föräldrar och elever att nationella prov är ett bra sätt att säkerställa att alla elever har samma chans att få en likvärdig utbildning.

Kunskapsmålen för de nationella proven, som tagits fram av Skolverket, har beslutats av regeringen och en proposition om att nationella prov ska införas kommer läggas fram för riksdagen i höst, som därefter fattar det slutliga beslutet.