Både män och kvinnor ska vilja bli lärare

Högskoleverkets statistik visar att varannan man hoppar av lärarutbildningen. – Läraryrket måste bli mer attraktivt. Både män och kvinnor ska kunna tilltalas av läraryrket, annars har vi en ohållbar utveckling, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Av nybörjarna höstterminen 2007 var bara 24 procent män. Flera av dem slutför aldrig utbildningen. Enligt Högskoleverkets statistik lämnar så många som fyra av tio studierna efter fyra läsår eller mer. Hälften av dem är män. Många av dem saknar förmodligen bara enstaka poäng för att klara sin examen då de lägger av.

– Läraryrket har blivit ett kvinnoyrke och de män som är lärare får betraktas som kvinnor när de lönesätts, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Enligt Lärarnas Riksförbund finns – förutom bristerna i lärarutbildningarna som förbundet flera gånger lyft fram – en viktig förklaring till denna utveckling i arbetsvillkoren och lönerna inom läraryrket.

– Det måste bli en ändring på detta! Vi måste höja statusen på såväl lärarutbildningen som läraryrket, säger Metta Fjelkner.

– Inför avtalsrörelsen 2010 tar vi därför sikte på höga centrala påslag och på en begränsning av undervisningstiden. Läraryrket måste bli mer attraktivt. Både män och kvinnor ska kunna tilltalas av läraryrket, annars har vi en ohållbar utveckling, säger Metta Fjelkner.