Betygen borde inte vara problemet

– Det är beklagligt att man inte lyckats komma överens om de ändå små delar som betygsfrågan är i den stora helheten som utgör svensk skolpolitik, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i en kommentar till att en blocköverskridande överenskommelse om betygen inte tycks vara möjlig.

Uppdaterad

– Lärare, föräldrar och elever överens om att man vill ha tidigare betyg, påminner Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund har undersökt vad 3000 lärare, elever och föräldrar anser om bland annat betygsfrågan i skolan. Drygt nio av tio lärare, föräldrar och elever anser att betyg ska användas i skolan. Förbundet kan även konstatera att en majoritet av de tillfrågande eleverna och en betydande majoritet av lärarna och föräldrarna vill ha betyg tidigare än i årskurs 8.

– Den samstämmighet som lärare, föräldrar och elever visar när det gäller att skapa förutsättningar för lärare att prioritera kunskapsuppdraget är något som även borde skapa en enighet bland ansvariga politiker, säger Metta Fjelkner.

– Att komma överens om betygen borde inte vara ett problem. Därför beklagar vi återigen att vi just nu inte tycks få en bred uppgörelse när det gäller det svenska betygssystemet, avslutar Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55