Betygsinstrumentet devalveras

Skriftliga betygsliknande omdömen införs i grundskolan. Regeringen har beslutat låta varje skola bestämma utformningen av de skriftliga omdömena. – Detta leder till oklarheter och otydligheter vad gäller betygens funktion. Vi är positiva till skriftlig information om hur eleverna arbetar i skolan och hur kunskaper utvecklas, men vi vill inte blanda samman betyg och omdömen, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

Regeringens beslut gör det möjligt att endast skriva ut en siffra eller en bokstav, utan någon förklaring. Det är vare sig rättssäkert eller ansvarsfullt mot eleverna.

– Lärarnas Riksförbund värnar betygens status för en likvärdig och rättvis bedömning av elevers kunskaper. Vi vill inte se den otydlighet och röra som nu kan bli fallet, säger Metta Fjelkner.

Dessutom innebär regeringens beslut att 4500 personer som arbetar i grundskolans tidigare år och saknar lärarutbildning nu kan sätta betygsliknande omdömen – som i praktiken kommer uppfattas som betyg – utan att ha någon som helst utbildning i betygssättning eller någon djupare kunskap i detta grannlaga arbete.

– Det visar att man inte har respekt för den myndighetsutövning som lärare utför och som nu kommer att devalveras, säger Metta Fjelkner.

Tydligheten suddas ut
Lärarna Riksförbund anser att tidiga betyg och i flera steg är bra. Men att ha betygsliknande omdömen som kan se olika ut och avgöras av rektorn ser Lärarnas Riksförbund som mycket problematiskt. Omdömena kommer att anpassas efter betygssystemet, vilket gör att tydligheten i myndighetsutövningen suddas ut.

– I förra veckan blev det klart att en blocköverskridande överenskommelse om betygen inte tycks vara möjlig. Det är beklagligt att man inte lyckats komma överens om de ändå små delar som betygsfrågan är i den stora helheten som utgör svensk skolpolitik, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbunds uppfattning är att betyg ska sättas av behöriga och utbildade lärare och att dessa ska vara nationella och likvärdiga. Betygen får inte devalveras på det sätt som nu riskerar bli fallet.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55