Kommunala friskolor fel väg

Lärarnas Riksförbund, som organiserar huvuddelen av lärarna på gymnasiet och högstadiet, anser att så kallade kommunala friskolor är fel väg att gå. - Skolan behöver inte fler driftsformer utan istället ett tydligt statligt ansvarstagande, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

I veckan gav regeringsrätten klartecken för kommuner att driva friskolor i bolagsform.

- Denna mellanvariant tillgodoser inte kraven på likvärdighet för alla elever. Lärare som vill driva skolor har redan i dag all möjlighet att starta friskolor, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund anser att skolans likvärdighet bäst säkras genom ökat statligt ansvarstagande. Skolan behöver inte fler driftsformer utan istället ett tydligt ansvarstagande.

Kommunalt självstyrande skolor skulle också bland annat innebära att kommuner lämnar över ansvaret för uppsägningar på olika skolor till lärarna själva.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55