Lättare upptäcka psykisk ohälsa med mindre grupper i skolan

Ny rapport från Socialstyrelsen visar att fler och fler tonårsflickor mår dåligt och får psykiatrisk vård. Insatser måste sättas in redan i skolan för att upptäcka dessa flickors problem, menar rapporten. – Skolan har en viktig roll för att dessa tonårsflickor ska bli sedda och kunna få hjälp, men för att det ska vara möjligt handlar det om gruppstorlekar och lärare och annan personal som eleverna har tillgång till, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

Ny rapport från Socialstyrelsen visar att fler och fler tonårsflickor mår dåligt och får psykiatrisk vård. Insatser måste sättas in redan i skolan för att upptäcka dessa flickors problem, menar rapporten.

– Skolan har en viktig roll för att dessa tonårsflickor ska bli sedda och kunna få hjälp, men för att det ska vara möjligt handlar det om gruppstorlekar och lärare och annan personal som eleverna har tillgång till,säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Socialstyrelsens rapport visar att kvinnor i åldrarna 15 till 24 år allt oftare drabbas av allvarliga depressioner eller andra svåra psykiska tillstånd som kräver psykiatrisk sjukhusvård. Unga kvinnor är nu den enda åldersgruppen där den psykiska ohälsan fortsätter att öka kraftigt.

– Det måste finnas skolsköterskor och kuratorer i skolorna. Både flickorna och pojkarna behöver vuxna lärare som kan se dem. Ungdomarna behöver möjligheter att prata om sina svårigheter tidigt och på ett naturligt sätt i till exempel skolans vardag, säger Metta Fjelkner.

Mindre klasser
Ett sätt att få möjlighet att se dessa flickor som mår dåligt är att minska storleken på klasserna Tidigare när staten var huvudman för skolan fanns en maxgräns för hur stora klasserna fick vara.

Skolan behöver ett tydligt ansvarstagande från staten där exempelvis Socialstyrelsens kunskaper och påpekanden snabbt kan påverka verksamheten. Lärarnas Riksförbund har i flera år pekat på behoven av fler skolkuratorer och skolsköterskor.

– Vi är tveksamma till att kommunerna klarar av att prioritera minskade klasser och fler lärare och vuxna i skolan, framför att få ihop den kommunala budgeten, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55